Uudised – september 2022

Madal testosteroonitase on meestel COVID-19 raske kulu riskitegur

Madal testosteroonitase organismis – hüpogonadism – seostub meestel seksuaalelu häiretega, depressiooni, kontsentratsiooni- ja mäluhäiretega, lihasjõu vähenemise ning üldise elukvaliteedi langusega. USA Saint Louisi ülikoolis tehtud uuringus ilmnes, et madala testosteroonitaseme korral veres on meestel suurem risk haigestuda COVID-19 raskekujulisse, haiglaravi vajavasse vormi.

Haiguse kulgu ja hospitaliseerimise vajadust analüüsiti 723 mehel keskmise vanusega 55 eluaastat, kel oli laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV-2-infektsioon ja määratud testosteroonitase veres. Neist 335 mehel oli testosteroonitase normi piires, 427 mehel ilmnes hüpogonadism ning 180 mehele oli ordineeritud ravi testosterooniga. Andmete statistilisel analüüsil selgus, et madala testosteroonitasemega meestel oli hospitaliseerimise vajadus 2,4 korda suurem kui eugonadismiga meestel, testosteroonravi saavatel meestel oli hospitaliseerimise risk sama, mis eugonadismiga meestel. Meestel, kellel oli ravile vaatamata testosteroonitase alla normväärtust, oli hospitaliseerimise risk 3,5 korda suurem kui meestel, kel raviga teststeroonitase normaliseerus.

Uuring kinnitab, et madal testosteroonitase on sõltumatu raskekujulise COVID-19 riskitegur ja hüpogonadismi skriinimine ning selle tõhus ravi on üheks võimaluseks leevendada COVID-19 kulgu meestel.

Refereeritud

Dhindsa S, Champion C, Deol E et al. Association of male hypogonadism with risk of hospitalization for COVID-19. JAMA Netw Open 2022;5:e2229747.