Uudised – märts 2020

Makroliitide kasutamine raseduse esimesel trimestril võib põhjustada loote arenguhäireid

Makroliitide klassi antibiootikumid (erütromütsiin, klaritromütsiin, asitromütsiin) on laialdaselt kasutusel. Kirjanduses on vastukäivaid andmeid nende kahjustava mõju kohta raseduse kulule.

Ühendkuningriigis korraldatud kohortuuringus seati eesmärgiks selgitada raseduse ajal makroliitide kasutamise mõju lapse arenguhäirete ning lapse närvisüsteemi haiguste – epilepsia, autismispektri häirete ja aktiivsus-tähelepanuhäirete – kujunemisele. Vaatluse all oli 104 605 aastatel 1990–2016 sündinud last, kelle emad olid raseduse ajal saanud makroliitide või penitsilliini monoteraapiat. Jälgimise all oli ka 82 314 last, kelle emad said nimetatud antibiootikume raviks enne viljastumist.

Võrreldes esimesel raseduse trimestril penitsilliiniga ravitutega esines esimesel trimestril maroliitidega ravitud emade lastel sagedamini arenguhäireid, enamasti kardiovaskulaarse süsteemi arenguhäireid (vastavalt 17,64 juhtu 1000 sünni kohta vs. 27,65/1000). Raseduse ajal makroliitidega ravitud (sõltumata raseduse trimestrist) emade lastel esines penitsilliiniga ravitud emade lastega võrreldes sagedamini ka urogenitaaltrakti arenguhäireid (4,7/1000, vs. 3,07/1000). Raseduse ajal makroliitidega ravitud emade lastel ei esinenud sagedamini närvisüsteemi kahjustusele viitavaid kliinilisi avaldusi.

Uuringust tuleneb soovitus ettevaatusega määrata makroliite rasedatele, eelistades vajaduse korral teisi antibiootikume.

Refereeritud

Fan H, Gilbert R, O´Callaghan F, Li L. Associations between macrolide antibiotics prescribing during pregnancy and adverse child outcomes in the UK: population based cohort study. BMJ 2020;368:m331.