Uudised – märts 2020

Maohappe produktsiooni pärssivad ravimid soodustavad seedetrakti koloniseerumist ravimiresistentsete mikroorganismidega

Maohappe produktsiooni pärssivaid prootonpumba inhibiitoreid (PPI) ordineeritakse järjest sagedamini. Samas on teada, et maohape tagab seedetrakti mikrobioomi tervisele kasuliku koosluse ja selle toime pärssimisel võivad seedetraktis koloniseeruda eksogeensed, ka patogeensed mikroorganismid.

Amsterdami ülikooli uurijad analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud uurimuste andmeid, kus käsitleti PPI kasutamise seoseid ravimiresistentsete mikroorganismide esinemisega seedetaktis. Analüüsiti 26 uuringu andmeid, kus osales kokku 29 382 isikut, neist 11 439 (38,1%) kasutasid PPI-d. Ilmnes, et PPI kasutajatel oli võrreldes neid ravimeid mittekasutanud isikutega 75% võrra suurem risk seedetrakti koloniseerumiseks multiravimiresistentsete mikroorganismidega. Kõige sagedamini leiti PPI-d kasutanud isikute seedetraktis multiravimiresistentseid Enterobacter’i sugukonna gram-negatiivseid baktereid ning vankomütsiiniresistentseid enterokokke.

Autorite hinnangul soodustab PPI laialdane kasutamine multiravimiresistentsete mikroorganismide levikut. PPI ordineerimisel tuleks rangemalt jälgida nende ravimite ratsionaalse kasutamise näidustusi.

Refereeritud

Willems RPJ, van Dijk K, Ket JCF et al. Evaluation of the association between gastric acid suppression and risk of intestinal colonization with multidrug-resistant microorganisms. JAMA Intern Med 2020, Doi:10.1001/jamainternmed.2020.0009