Uudised – september 2017

Meditsiinilise kanepi toime kroonilise valu leevendamisel ei ole veel piisavalt teaduslikult tõestatud

Looduslike kanepipreparaatide kasutamine ravi eesmärgil levib kogu maailmas. USA-s on kanepi kasutamine meditsiinilistel põhjustel legaliseeritud 29 osariigis. Enamikul juhtudel (45–80%-l juhtudest) kasutatakse seda valuravis. Samas ei ole kindlaid andmeid kanepipreparaatide tõhususe ja nende kõrvaltoimete kohta.

Hiljuti avaldatud uurimuses analüüsiti rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud uuringute andmeid looduslike kanepipreparaatide toimest kroonilise valu korral ja nende kõrvaltoimetest. Kõikide uuringute andmete tõenduspõhisust ja usaldusväärsust hindas kaks sõltumatut eksperti. Hinnatud uuringutest 27 süstemaatilist uuringut käsitlesid kroonilise valu ravi ja 11 süstemaatilist uuringut ning 32 juhu-uuringut käsitlesid kanepipreparaatide kõrvaltoimeid.

Analüüsil ilmnes kanepi leevendava toime vähene tõenduspõhisus kroonilise neuropaatilise valu korral (9 uuringu andmeil kinnitasid uurimisalused valu leevenemist 30% või enam, hinnatuna visuaal-analoogskaalal). Teiste kroonilise valu vormide korral kanepi raviv toime teaduslikku kinnitust ei leidnud. Kanepi kõrvaltoimetest ilmnes mõõdukas tõenduspõhisus liiklusõnnetuste sagenemise osas ja vähene tõenduspõhisus psühhooside, suitsidaalsuse ja kognitiivsete häirete sagenemise osas.

Refereeritud

Nugent SM, Morasco BJ, O’Neil ME, et al. The effects of cannabis among adults with chronic pain and an overview of general harms: a systematic review. Ann Intern Med 20175;167:319–31.