Uudised – september 2016

Meedikute hoiatusstreik nõudmaks tervishoiu suuremat rahastamist

20. septembril kell 9–10 peatati enamikes Eesti raviasutustes plaaniline töö ja personal kogunes kõnekoosolekutele, kus loeti ette töötajate kutseorganisatsioonide ühine avaldus kõigile Eesti inimestele, eelkõige valitsusele ja riigikogule: tervishoid vajab lisaraha, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

Ravijärjekordades on üle 180 000 inimese, sest haigekassa eelarve on tegelikest vajadustest väiksem. Selle aasta esimeses pooles ületavad haigekassa kulutused eelarves ettenähtut 33 miljoni euro võrra, seda nii kulutustes eriarstiabile, haigushüvitistele kui ka ravimite kompenseerimisele. Puudujäägi tasakaalustamiseks leiti ainsa võimalusena vähendada haiglatele raviteenuste eest väljamakstavat tasu, säilitades senise töömahu. Ei sõnagi sellest, et kasutada ülekulu kompenseerimiseks haigekassa varasemalt kogutud jaotamata kasumit, kuhu on kogunenud üle 100 miljoni euro.

Seda, mida tervele mõistusele arusaamatu tegevus – töötada kahjumiga – haiglatele ja arstiabile pikemas perspektiivis tähendab, näitasid kokkutulnud meedikud kaasavõetud plakatitel: „Tervis on kallis“ (arstiabi maksab palju), „Ole terve“ (raha arstiabi jaoks napib), „Enne haigestumist konsulteeri rahandusministeeriumiga“ (riigieelarvet ei tohi ületada), „Nõuame kollektiivlepingut“ (et Eestis oleks tervishoiutöötajaid). Kliinikumi peaukse ette oli pandud kast õuntega – ammu on teada, et üks õun päevas hoiab arsti sinust eemal.

Nii kodu- kui ka välismaised eksperdid on hinnanud, et meie tervishoiusüsteem on efektiivne ja kulutõhus, kuid senine rahastamismudel ei ole enam jätkusuutlik. Kärped olukorda ei leevenda.

22. septembril kogunenud haigekassa nõukogu ei pidanud õigeks vähendada raviasutustele makstavat tasu eelarve raames tehtud töö eest, küll aga tasustada üle selle tehtud töö koefitsiendiga 0,2. “Ületööd” ei tee raviasutused mitte eesmärgiga rohkem raha teenida, vaid selleks, et rahuldada suuremat nõudlust. Nüüd võib eeldada, et ravijärjekorrad pikenevad veelgi.