Uudised – aprill 2019

Metaanalüüs neeruarterite denervatsioonist hüpertensiooni ravis

Seni on neeruarterite denervatsiooni efektiivsuse kohta hüpertensiooni ravis vastandlikke andmeid, mistõttu selle toime hindamiseks tehti platseeboga kontrollitud juhuslikustatud uuringute metaanalüüs.

Metaanalüüsi kaasati 6 juhuslikustatud uuringut, kus oli hinnatud kateeteriga juhitud neeruarterite sümpaatilise denervatsiooni efektiivsust vererõhu langetamisel võrreldes platseeborühmaga. Uuringud hõlmasid kokku 977 patsienti, kellest 582 juhuslikustati sümpaatilise denervatsiooni rühma ja 395 platseeborühma. Patsiendid olid keskmiselt 52 kuni 64 aasta vanused. Sekkumisejärgne jälgimisaeg oli 2 kuni 6 kuud.

24 tunni ambulatoorse süstoolse vererõhu väärtuse langus oli suurem ravirühmas kui kontrollrühmas (keskmine erinevus 3,65 mm Hg). Võrreldes platseeborühmaga langes denervatsioonirühmas ka päevane maksimaalne süsteemne vererõhk (keskmine erinevus 4,07 mm Hg), arsti vastuvõtul mõõdetud vererõhk (keskmine erinevus 5,53 mm Hg), 24 tunni ambulatoorne diastoolne vererõhk (keskmine erinevus 1,57 mm Hg) ja vastuvõtul mõõdetud diastoolne rõhk (keskmine erinevus 3,37 mm Hg). Protseduuriga seotud rasked tüsistused olid harvad.

Neeruarterite sümpaatiline denervatsioon vähendas oluliselt vererõhuväärtusi võrreldes platseeborühmaga.

Refereeritud

 

Sardar P, Bhatt D, Kirtane A, et al. Sham-controlled randomized trials of catheter-based renal denervation in patients with hypertension. J Am Coll Cardiol 2019;73:1633–42.