Uudised – veebruar 2017

METFORMIIN MÕÕDUKA NEERUPUUDULIKKUSEGA PATSIENTIDEL NÜÜD LUBATUD

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas hiljuti, et nüüdsest võib metformiini sisaldavaid ravimeid kasutada ka mõõduka neerupuudulikkusega (hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) 30–59 ml/min) 2. tüüpi diabeeti põdevatel patsientidel. Sarnasele seisukohale oli juba 2016. aasta aprillis jõudnud ka Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA). Kuna metformiini kasutamisega on seotud harva esineva, kuid ohtliku kõrvaltoime – laktatsidoosi – tekke risk, mis on suurem just neerupuudulikkusega patsientidel, oli metformiin mõõduka neerupuudulikkusega patsientidele seni vastunäidustatud.

Küsimuse üle, kas metformiin on seetõttu 2. tüüpi diabeediga patsientidel alakasutatud, on juba mõnda aega elav arutelu käinud ning erinevad nn off-label-soovitused metformiini kasutamiseks mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel on kirjas nii Ameerika kui ka Euroopa diabeedi-ravijuhendites. Pärast teaduskirjanduse, kliiniliste ja epidemioloogiliste uuringute ning ravijuhendite põhjalikku analüüsi võttis ka EMA seisukoha, et neerufunktsiooni hoolika jälgimise ja metformiinidoosi kohandamise puhul on laktatsidoosi tekke risk minimaalne ning suur hulk mõõduka neerupuudulikkusega 2. tüüpi diabeediga patsientidest võiksid metformiinravist siiski kasu saada.

Soovitused metformiini kasutamiseks, lähtudes patsiendi neerufunktsioonist

  • Neerufunktsiooni (hinnatuna eGFR alusel) tuleb kontrollida enne ravi alustamist ja edaspidi vähemalt kord aastas.
  • Metformiini võib kasutada ka mõõduka neerupuudulikkusega (eGFR 30–59 ml/min) patsientidel.
  • Metformiini annust tuleb korrigeerida patsiendi neerufunktsioonist lähtudes.
  • Metformiin on vastunäidustatud raske neerupuudulikkuse (eGFR < 30 ml/min) korral.
  • Dehüdratatsioon suurendab laktatsidoosi tekke riski ja sellisel juhul tuleb metformiini võtmine lühiajaliselt katkestada.
  • Mõned metformiini sisaldavad kombinatsioonpreparaadid on endiselt mõõduka neerupuudulikkusega patsientidele vastunäidustatud seoses teise preparaadi kasutamise piirangutega neerupuudulikkuse puhul.

Triin Eglit – TÜ Kliinikumi sisekliinik