Uudised – jaanuar 2022

Mikroobide ravimiresistentsusega seondus 2019. aastal maailmas 5 miljonit surma

Mikroobide ravimiresistentsus (MRR) on süvenev tõsiste tagajärgedega meditsiiniprobleem kogu maailmas. Rahvusvaheline mikroobide ravimiresistentsuse töögrupp analüüsis PubMed’i andmebaasides refereeritud uuringute andmeid haiguste ja vigastuste leviku ning mikroobide ravimiresistentsuse kohta 2019. aastal 204 riigis ja territooriumil maailmas.

Analüüsist ilmnes, et 2019. aastal oli maailmas 4,95 miljoni inimese surm seotud MRRiga, sealjuures oli MRR 1,21 miljoni inimese otsene surma põhjus. Alumiste hingamisteede infektsioonidesse suri 2019. aastal seoses MRRiga 1,4 miljonit inimest. Peamised ravimiresistentsed patogeenid, kellega seondus 74% MRRist tingitud surmajuhtudest, olid Esherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni ja Pseudomonas aeruginosa. Metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus oli 2019. aastal 100 000 inimese surma põhjuseks. 70% MRRiga seotud surmasid põhjustas resistentsus fluorokinoloonidele ja beetalaktaamidele (karbapeneemid, tsefalosporiinid, penitsilliinid).

Piirkonniti oli MRRiga seotud surmade sagedus erinev. Kui kogu maailmas oli MRRiga seotud 64 surma 100 000 kohta, siis kõrge sissetulekutasemega maades oli see näitaja 55,7/100 000, suurim aga Aafrika mandril – Sahara-taguses piirkonnas – 98,9/100 000.

MRRiga seotud suremus on maailmas märkimisväärselt suur, ületades nii HIV/AIDSi (2019. a 860 000 surma) kui ka malaaria (864 000) ohvrite arvu. Seniste suundumuste jätkudes prognoositakse aastaks 2050 maailmas 10 miljonit MRRiga seonduvat surma.

Refereeritud

Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022, doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0