Uudised – august 2021

Millise ravimiga alustada arteriaalse hüpertensiooni ravi?

Enamikus ravijuhendites soovitatakse alustada hüpertensiooni ravi kas angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitori (AKEI) või angiotensiini retseptori blokaatoriga (ARB). Mõlema klassi ravimid reguleerivad vererõhu väärtusi, mõjutades organismi reniini-angiotensiini-aldosterooni süsteemi.

Mitme USA keskuse uurijate koostöös võrreldi USA, Saksamaa ja Lõuna-Korea andmebaaside alusel aastatel 1996–2018 AKEI- või ARB-preparaadiga alustatud hüpertensioonihaige ravi tõhusust müokardi infarkti, südamepuudulikkuse, insuldi ja muude kardiovaskulaarsete tüsistuste riski vähendamises. 2 297 881 haigel alustati ravi AKEI-ga ja 673 938 haigel ARB-iga. Andmete analüüsil ei ilmnenud erinevust AKEI või ARB-i tõhususes kardiovaskulaarsete tüsistuste riski vähendamises hüpertooniahaigetel. Küll aga esines AKEI-ga ravitud haigetel sagedamini kõrvaltoimetena köha, 3 korda sagedamini nahaaluse koe ja limaskestade turseid, sagedamini kujunes AKEI-ga ravitutel ka pankreatiit või seedetrakti verejooks.

Autorid järeldavad, et nii AKEI kui ka ARB on ühtmoodi tõhusad arteriaalse hüpertensiooni ravis, kuid ARB-i toimega ravimitel on soodsam kõrvaltoimete profiil. Uuringu tulemuste põhjal võib soovitada arteriaalse hüpertensiooni ravi alustada ARB-klassi ravimiga.

Refereeritud

Chen RJ, Suchard MA. Krumholz HM et al. Comparative first-line effectiveness and safety of ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Inhibitors and angiotensin receptor blockers: a multinational cohort study. Hypertension 2021, https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16667