Uudised – oktoober 2021

Millised tegurid soodustavad vaktsineeritud isikutel riski põdeda COVID-19 raskel kujul

Vaktsineerimine ei taga täielikku kaitset COVID-19-sse nakatumise eest, kuid vähendab oluliselt nakatumise riski ning nakatunud põevad harva COVID-19 raskel kujul, vajades hospitaliseerimist.

Ühendkuningriigi mitme ülikooli teadlaste koostöös on valminud kaks COVID-19-sse nakatumise, haiguse kulu ning haiguse lõppe riski kalkulaatorit: QCOVID2 vaktsineerimata täiskasvanud isikute riski ja kalkulaator QCOVID3 vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga täiskasvanud isikute riski hindamiseks.

QCOVID3 põhineb 6 miljoni ajavahemikul 8. detsember 2020 kuni 15. juuni 2021 1–2 doosiga vaktsineeritud isiku meditsiiniregistris olevate andmete töötlusel. Neist 5 miljonil oli kuur 2 doosiga lõpetatud. Kalkuleeriti vaktsineeritud isikute surma ja hospitaliseerimise riski, kui nad olid nakatunud 14 või enama päeva möödumisel viimaset vaktsiinisüstist. Riski hindamisel arvestati isiku sugu, vanust, etnilist kuuluvust, füüsilise ja sotsiaalse hapruse taset, kaasuvate haiguste olemasolu ja infektsiooni leviku ulatust. Kõigist 6 miljonist vaktsineeritust 2031 patsienti suri ja 1929 vajas haiglaravi. Samas moodustasid 2 doosiga vaktsineeritud vaid 4% surnud ja 3,7 hospitaliseeritud patsientidest.

Vaktsineeritutest oli surma ja hospitaliseerimisvajaduse risk suurem vanemaealistel, meestel ning India ja Pakistani päritolu isikutel. Samuti oli risk suurem erinevaid kaasuvaid haigusi põdevatel isikutel – kuni 2 korda suurem risk oli kroonilist neeruhaigust, arteriaalset hüpertensiooni, epilepsiat, kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust, südamepuudulikust, 2. tüüpi diabeeti ja parkinsonismi põdevatel ning dementsetel haigetel. Kuni 12 korda suurem risk ilmnes Downi sündroomiga, 8 korda suurem risk siiratud elunditega ja sirprakulise aneemiaga patsientidel ning 4 korda suurem risk hooldekodude elanikel.

Uuring kinnitab, et kuigi lõpetatud vaktsineerimiskuuriga isikutel on kuni 3 korda väiksem risk nakatuda COVID-19-sse ja kuni 8 korda väiksem risk sellesse haiguse surra või vajada haiglaravi, on osal isikutest siiski suur risk põdeda haigust raskete tagajärgedega.

Refereeritud

Hippisley-Cox J, Coupland CA, Mehta N et al. Risk prediction of covid-19 related death and hospital admission in adults after covid-19 vaccination: national prospective cohort study. BMJ 2021; 374:n2244.