Uudised – veebruar 2021

Mispuhul teha aju kompuutertomograafiline uuring lapsele kerge ajutrauma korral?

USA andmeil diagnoositakse ajutrauma aastas 3,1%-l kuni 17-aastasel lapsel ja noorukil. Enamikul juhtudel (80%) on tegu kerge ajutraumaga (KAT). Kompuutertomograafiline uuring (KT) võimaldab täpsustada traumaga seotud muutuste olemasolu ajus ja koljul ning rakendada adekvaatset ravi ja režiimi. KT on seotud suure kiirguskoormusega ja seepärast on tähtis, et uuring oleks tehtud adekvaatsetel näidustustel. Kirjanduses on lahknevad arvamused sellest, millest lähtudes tuleks otsustada KT vajadus kerge ajutrauma korral, eriti lastel.

Hiina uurijad analüüsisid 279 kerge ajutraumaga (Glasgow koomaindeks vahetult trauma järel 15 palli) 0–18 aasta vanuse lapse/nooruki haigusjuhte. Kõigile oli tehtud 24 tunni jooksul pärast traumat KT. Aju/kolju traumaatiline kahjustus ilmnes pooltel (50,2%) uuritutest. Sagedasemad leiud olid kolju fraktuur (38,7%), intrakraniaalne hematoom (17,2%), kontusioonikolle ajus (8,6%), subarahnoidaalne hemorraagia (7,9%). Operatiivset ravi vajasid 2,5% vaatlusalustest.

Kõige sagedasemad sümptomid ja vaevused olid kerge ajutraumaga lastel peavalu (72%), skalbi hematoom (47,7%) ja iiveldus oksendamisega või ilma (37,6%). Traumaatilisele aju/kolju kahjustusele viitav leid ilmestus kõige sagedamini patsientidel, kel oli skalbi hematoom (riskisuhe 3,040), verejooks kõrvast või ninast või prillhematoom (riskisuhe 2,234) ja iiveldus oksendamisega või ilma (riskisuhe 2,186).

Ka heas seisundis (GKS 15 palli) ajutrauma kahtlusega patsienti tuleb pärast traumat mõne päeva vältel jälgida ja seisundi halvenemisel teha KT. Refereeritud uuringu järgi tuleks traumajärgselt kohe KT teha lastele, kel on kolju hematoom, verejooks ninast või kõrvast või prillhematoom, samuti lastele, kes kurdavad iiveldust ja/või oksendavad.

Refereeritud

Wang J, Hu Y, Wu P. Risk factors for positive brain CT scan in children with traumatic brain injury and GCS = 15: A retrospective study. Medicine (Baltimore) 2021;100:e24543.