Uudised – august 2023

Mittespetsiifilise nimme- ja kaelavalu raviks ei ole opioidid tõhusamad kui platseebo

Vähe on platseeboga kontrollitud uurimusi opioidide tõhususe kohta mittespetsiifilise nimme- ja kaelavalu korral. Siiski on paljudes ravijuhendites soovitatud sel puhul vaevuste efektiivsemaks leevendamiseks ordineerida opioide. Teadaolevalt kaasneb opoidide kasutamisega ravimisõltuvuse ja üledoseerimise risk.

Austraalia Sidney ülikoolis korraldatud kolmekordse pimendamisega ning platseeboga kontrollitud juhuslikustatud uuringus OPAL hinnati opiaatide tõhusust võrreldes platseeboga ägeda mittespetsiifilise nimme- ja kaelavalu (või mõlema koosesinemise) korral. Uuringusse kaasati 347 täiskasvanud patsienti (49% olid naised), kel ägedad vaevused olid kestnud kuni 12 nädalat. Ravimirühma kuulunud 174 patsienti said kahel korral päevas suu kaudu kuni 10 mg oksükodooni koos naloksooniga (opioidimürgistuse korral kasutatav ravim), platseeborühma kuulus 173 patsienti. Ravimit või platseebot manustati kuni 6 nädala vältel sõltuvalt vaevuste püsimisest. Ravitulemuseks ravi lõppedes peeti patsiendi hinnangut valu tugevusele (valuskoor) 10 punkti skaalal.

Kuuendal nädalal ravi algusest oli opioidirühma patsientide keskmine valuskoor 2,78 ja platseeborühmas 2,25. Vähemalt üks ravimi kõrvaltoime esines 31%-l opioidi- ja 30%-l platseeborühma patsientidest.

Autorite hinnangul ei ole uurimistulemuste alusel otstarbekas ordineerida opioide ägeda mittespetsiifilise nimme- ja kaelavalu korral ning nende kasutamist kirjeldatud seisundite raviks peaks oluliselt piirama.

Refereeritud:

Jones CMP, Day RO, Koes BW, et al. Opioid analgesia for acute low back pain and neck pain (the OPAL trial): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2023;402:304–12.