Uudised – november 2018

Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine raseduse ajal suurendab raseduse katkemise riski

Mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (NSAID) kasutavad sagedasti ka rasedad. Kirjanduses on andmeid, et nende ravimite kasutamine raseduse ajal suurendab raseduse katkemise ohtu.

USA-s tehtud prospektiivses uuringus jälgiti 1097 rasedat, kel uuringusse kaasamise ajal oli rasedus kestnud keskmiselt 39 päeva. Uurimisalused jaotati 3 gruppi: 1) rasedad, kes enne rasestumist ja raseduse ajal kasutasid regulaarselt NSAID-e; 2) rasedad, kes enne rasestumist ja raseduse ajal kasutasid paratsetamooli; 3) rasedad, kes ei kasutanud eelnimetatud ravimeid enne rasestumist ega ka raseduse ajal. Võrreldes uurimisaluste gruppidega 2 ja 3, oli NSAID-e kasutanud rasedate grupis suurem raseduse katkemise oht 8. rasedusnädalal või varem (riskisuhe 1,59). Sealjuures oli raseduse katkemise oht suurim neil naistel, kes 2 nädalat enne ja 2 nädalat pärast rasestumist olid kasutanud NSAID-e. Katkemisrisk sõltus otseselt kasutatud NSAID-i annustest. Raseduse katkemise risk oli suurem väiksema kehamassiindeksiga (KMI 25 kg/m2 või väiksem) naistel.

Teadaolevalt pärsivad NSAID-d prostaglandiinide sünteesi. Viimased reguleerivad embrüo implanteerumist emakasse. Selle protsessi häirumisel on suur raseduse katkemise oht. Edasised uuringud peavad täpsemalt selgitama NSAID-ide kasutamise ja raseduse katkemise patogeneesi.

Saadud andmete alusel tuleks võimaluse korral vältida NSAID-ide kasutamist enne raseduse planeerimist ning vähemalt raseduse esimestel kuudel.

 

Refereeritud

Li DK, Ferber JR, Odouli R, Quesenberry C. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol 2018;219: 275.e1–275.e8.