Uudised – september 2020

Mõned astmaravimid suurendavad lastel 1. tüüpi diabeeti haigestumise riski

 

Kirjanduse andmeil on astmat põdevatel lastel suurem risk haigestuda 1. tüüpi diabeeti. Selle põhjused on ebaselged.

Soome uurijad hindasid registripõhiste andmete alusel astma ja 1. tüüpi diabeedi esinemist ajavahemikus 1995–2008 sündinud soome lastel. Neist 3342 last põdesid nii diabeeti kui ka astmat. Autorid analüüsisid 1. tüüpi diabeedi kujunemise seost astmaravimite kasutamisega. Võrdluseks hinnati 1. tüüpi diabeedi esinemist samal ajavahemikul sündinud 80 909 lapsel, kel polnud astma nähte ja kes ei kasutanud astmaravimeid.

Andmete statistilisel analüüsil ilmnes, et võrreldes võrdlusgrupi lastega oli lastel, kes kasutasid inhaleeritavaid kortikosteroide, 30% võrra suurem 1. tüüpi diabeedi risk ning lastel, kes kasutasid inhaleeritavaid beeta-agoniste, 20% võrra suurem 1. tüüpi diabeedi risk. Diabeedirisk ei sõltunud teiste astmaravimite kasutamisest, laste sünniaastast ega soost.

Autorid järeldavad, et inhaleeritavaid kortikosteroide ning inhaleeritavaid beeta-agoniste kasutavatel lastel võib olla suurem 1. tüüpi diabeedi risk. Selle täpsustamiseks on vajalikud edasised uuringud.

Refereeritud

Metsälä J, Lundqvist A, Virta LJ et al. Use of antiasthmatic drugs and the risk of type 1 diabetes in children: a nationwide case-cohort study. Am J Epidemiol 2020;189:779–87.