Uudised – november 2015

Mõned seismise järel tekkivad peapöörituse vormid võivad viidata rasketele probleemidele

Peapööritus ja minestustunne pärast seismist võivad olla põhjustatud teatud ravimitest või dehüdratatsioonist, kuid kui neid sümptomeid esineb tihti, siis võib see viidata ortostaatilisele hüpotensioonile.

Hilinenud ortostaatiliseks hüpotensiooniks (OH) peetakse sellist olukorda, kus ortostaatiline hüpotensioon tekib rohkem kui 3 minutit pärast seismist. Hiljuti ilmus ajakirjas Neurology uuring, kus oli hinnatud hilinenud ortostaatilise hüpotensiooniga patsientide teistesse haigustesse haigestumist ning suremust.

Uuringus vaadeldi 230 patsiendi 10 aasta haiguslugusid (keskmine vanus 59 aastat, 49% naissoost). Nendest oli täielik haiguslugu kättesaadav 48-l hilinenud OHga, 42-l OHga ja 75-l ilma kummagi tunnuseta patsiendil (nende peapööritus oli seotud millegi muu kui vererõhu langusega). 54% hilinenud OHga patsientide haigus progresseerus OHks. 31%-l hilinenud OHga patsientidest arenes alfasünukleinopaatia.

Alfasünukleinopaatiad on neurodegeneratiivsed haigused, mida iseloomustab ebanormaalne alfasünukleiinvalgu kogunemine neuronites ja gliiarakkudes. Kolm põhilist alfasünukleinopaatiat on Parkinsoni tõbi, Lewy kehakestega dementsus ja hulgisüsteemne atroofia.

Aasta suremus oli hilinenud OHga patsientide rühmas 29%, OHga patsientide grupis 64% ja kontrollrühmas 9%. 10 aasta suremus patsientide hulgas, kelle haigus progresseerus OHks, oli 50%. Haiguse OHks progresseerumine oli sagedasem patsientidel, kellel oli algul alfasünukleinopaatia, diabeet või autonoomse närvisüsteemi toimimist hindavate testide ebanormaalsed tulemused.

 

Refereeritud

Gibbons CH, Freeman R. Clinical implications of delayed orthostatic hypotension: A 10-year follow-up study. Neurology 2015;DOI:10.1212/WNL.0000000000002030.