Uudised – jaanuar 2022

Mõned soole mikrobioomi metaboliidid on SARS-CoV-2 viiruse vastase toimega

Soole mikrobioom mõjutab oluliselt peremeesorganismi elutegevust. Vähe on andmeid sellest, kas ja kuidas võib soole mikrobioom mõjutada peremeesorganismi reaktsiooni infektsioonidele, nendele vastuvõtlikkusele ja kulule.

New Yorgi Rockefelleri ülikooli multidistsiplinaarse teadlastegrupi käivitatud uurimisprojektis selgitati inimese soole mikrobioomi kuuluvate mikroorganismide mõju SARS-CoV-2 viiruse, samuti kollapalaviku, paragripp 3 ning sesoonse koroonaviiruse kasvule koekultuurides. Uurides sadade mikroorganismide mõju leiti kolm eelkõige Ruminococcus gravis, Prevotella nigrans, Bacteroides caccae ning Micrococcus luteae perekonna mikroobide poolt produtseeritud molekuli, mis pärssisid uuritud viiruste kasvu kuni 90% ulatuses. Neist kõige laiema toimespektriga oli 2,5 bis(3-indüülmetüül)pürasiin (BIP), koroonaviiruste kasvu pidurdas enim 5-hüdroksütrüptamiini-retseptori agonist trüptamiin, laia toimespektriga, kuid BIP toimest mõnevõrra nõrgem oli N6-(Ϫ2-isopentanüül)adenosiini (IPA) mõju.

Samuti ilmnes kirjeldatud molekulide struktuuri ja funktsiooni sarnasus mõnede kasutusel olevate SARS-CoV-2 kulgu mõjutavate ravimitega. Sarnased on on remdesiviiri ja IPA struktuur, samuti trüptamiini ja serotoniini struktuurid. Kliinilistes uuringutes on selgunud, et serotoniini tagasihaarde inhibiitor fluvoksamiin leevendab COVID-19 kulgu. BIP on struktuurilt sarnane flavipiraviiriga – kliinilistes katsetustes oleva kerge COVID-19 vormi ravimiga.

Refereeritud

Piscotta FJ, Hoffmann H-H, Choi YJ et al. Metabolites with SARS-CoV-2 Inhibitory Activity Identified from Human Microbiome Commensals. mSpike mSphere 2021;6:e0071121.