Uudised – märts 2024

Mõõduka intensiivsusega päikesekiirgus mõjutab soodsalt üle 30aastaste naiste fertiilsust

Anti-Mülleri hormoon (AMH) on naiste ovaariumi folliiklites produtseeritav glükoproteiin, mis reguleerib kudede kasvu ja diferentseerumist ning ovariaalset reservi – munarakkude arvu ja kvaliteeti. AMH väärtus veres on naistel kõrgeim puberteedieas ning hakkab aegamööda vähenema pärast 30. eluaastat ning pole veres enam määratav vahetult enne menopausi. Meestel produtseeritakse AMHd munandites ja selle sekretsioon hakkab pärast puberteeti vähenema. Varasemates uuringutes on registreeritud AMH sesoonseid kõikumisi naistel sõltuvalt päikesekiirguse intensiivsusest ja seda on seostatud D-vitamiini produktsiooni sesoonse kõikumisega.

Iisraeli Tel Avivi ülikoolis tehtud uuringus vaadeldi vere AMH sisalduse muutusi naistel sõltuvalt päikesekiirguse intensiivsusest ja seoses vanusega. Vaatluse all oli 2235 Iisraelis elavat 20–40aastast naist, kes jaotati 2 rühma: 20–29aastased ja 30–40 aasta vanused. AMH sisaldus veres vähenes seoses vanusega alates 30. eluaastast. Vanuserühmas 20–29 aastat ei ilmnenud AMH sisalduse muutusi sõltuvalt aastaajast ega eksponeeritusest päikesekiirgusele. Vanuserühmas 30–40 aastat registreeriti kõrgemad AMH tasemed veres sügisel ja kevadel, kui olid valdavalt mõõduka intensiivsusega päikesekiirgusega ilmad. Perioodidel, mil päikesekiirgus oli väikese või suure intensiivsusega, vastavalt talvel või suvel, olid selle vanuserühma naistel AMH väärtused madalamad.

AMH sisaldus veres on naiste ovariaalreservi, seega fertiilsuse marker ja selle väärtus hakkab langema pärast 30. eluaastat. Esitatud uuringu andmeil suurendab eksponeeritus mõõdukale päikesekiirgusele AMH sisaldust üle 30 aasta vanustel naistel ja soodustab nende viljakust. Liiga suure või väikese intensiivsusega päikesekiirgus selles vanuses naiste viljakust soodsalt ei mõjuta. Autorite hinnangul on esitatu seni ainus uurimus päikesekiirguse mõjust naiste viljakusele seoses nende vanusega.

Refereeritud

Parikh R, Parikh S, Hemi R, et al. Seasonal AMH variability implies a positive effect of UV exposure on the deterioration of ovarian follicles. Steroids 2023, doi: 10.1016/j.steroids.2023.109307.