Uudised – november 2017

Mõõdukas koguses kohvi joomine ei ole tervisele kahjulik

Kohv on üks enim tarvitatav jook maailmas. Kohvis leidub üle 1000 bioaktiivse komponendi, millele omistatakse antioksüdantset, põletikuvastast ja kasvajavastast toimet. Kohvi mõju tervisele on palju uuritud ning saadud on rohkelt andmeid, ka vastandlikke. Ühendkuningriigi uurijad korraldasid nn vihmavarju-uuringu, tehes seni rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud publikatsioonide metaanalüüsi. Kokku analüüsiti 201 uuringu andmeid, kus vaadeldi 67 tervise ja haigestumise näitaja seost kohvi tarbimisega, ning 17 uuringu andmeid, kus hinnati kohvi joomise mõju 9 tervisenäitajale.

Andmete analüüsil ilmnes mittelineaarne seos kohvi tarbimise ja suremuse suhtelise riski ning paljudesse haigustesse haigestumise suhtelise riski vähenemise vahel. Kohvi soodsaim toime ilmnes 3–5 tassi kohvi tarbimisel päevas. Võrreldes kohvi vähese või üldse mitte tarbimisega vähenes mõõdukas koguses kohvi tarbimise korral üldise ja kardiovaskulaarse suremuse suhteline risk (riskisuhe vastavalt 0,83 ja 0,81) ja haigestumus kardiovaskulaarsetesse haigustesse (riskisuhe 0,85). Üldine haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse vähenes mõõduka kohvitarbimise korral 18% võrra. Kohvitarbijatel oli samuti väiksem risk haigestuda Parkinsoni ja Alzheimeri tõppe, 2. tüübi diabeeti, sapikivitõppe ja metaboolsesse sündroomi. Mõnevõrra suurem risk oli kohvitarbijatel gastroösofageaalse refluksi tekkeks. Suures koguses kohvi tarbimisel raseduse ajal suurenes enneaegse sünnituse ning loote alakaalulisuse risk. Kohvi tarbimine suurendas mõnevõrra luumurdude suhtelist riski naistel, eriti vanemaealistel, aga mitte meestel.

Hinnates seniseid uuringuid kohvi tarbimise ja tervise ning suremuse seostest, on ilmne, et üldiselt ei ole kohv tervisele kahjulik. Samas ei ole seni piisavalt tõenduspõhiseid uuringuid, et soovitada kohvi haiguste ennetuseks ja tervise edendamiseks. Kohvi tarbimise või mitte tarbimise põhjused peituvad ennekõike harjumustes, traditsioonides ja isiklikes eelistustes. Selle mõju tervisele tuleb seniste andmete põhjal hinnata individuaalselt.

 

Refereeritud

Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fallowfield JA, Hayes PC, Parkes J. Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analysis of multiple health outcome. BMJ 2017;359:j5024.