Uudised – veebruar 2020

MRT-uuringul ilmnevad obstruktiivse uneapnoe korral aju väikeste arterite haiguse tunnused

Magnetresonantstomograafilisel uuringul (MRT) ilmestuvad sageli hüpertensiivsed kolded aju valgeaines ja lakunaarse infarkti kolded, mis kulgevad asümptomaatiliselt. Nende tekkepõhjuseks peetakse aju väikeste veresoonte kahjustusest tulenevat fokaalset ajuisheemiat. Kirjeldatud muutuste olemasolu seostatakse hilisema vaskulaarse dementsuse kujunemisega.

Obstruktiivset uneapnoe (OUA) iseloomustab hüpokseemia teke une ajal. OUAd peetakse mitmesuguste kardiovaskulaarsete häirete riskiteguriks.

Tai ja USA teadlaste ühistöös analüüsiti MRT-uuringul ilmestuvaid aju valgeaine hüpertensiivsete kollete ning lakunaarse infarkti kollete esinemist OUA-patsientidel võrdluses isikutega, kel polnud OUA ilminguid. Tehti metaanalüüs andmebaasides EMBASE ja Pub Med ning Cohrane uuringute kohta, mida oli 2019. aasta mai seisuga refereeritud. Kokku leiti vastaval teemal 14 vaatlusuuringut, kus käsitleti 4335 OUA-patsiendi MRT-uuringu andmeid.

Ilmnes, et võrreldes isikutega, kel polnud OUA, leiti MRT-uuringul OUA-patsientidel oluliselt sagedamini asümptomaatiliselt kulgevaid lakunaarse infarkti koldeid (riskisuhe 2,31) ning hüpertensiivseid koldeid valgeaines (riskisuhe 1,78).

Uuringu andmed viitavad sellele, et lisaks mitmesuguste teiste kardiovaskulaarsete häirete kujunemise riskile on OUA-patsientidel ravimata juhtudel ka tõsine vaskulaarse dementsuse kujunemise risk.

Refereeritud

Chokesuvattanaskul A, Lerjibanjoug P, Thongprayouun C. Impact of obstructive sleep apnea on solent smallvessel disease: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med 2020;68:80–8.