Uudised – juuni 2021

Müokardi mikrotsirkulatsiooni häire on tõsine terviseprobleem

Ligi pooltel patsientidest, kel esineb stenokardia (angina pectoris) ei ilmne angiograafilisel uuringul koronaararterite stenoosi tunnuseid (valendiku ahenemine enam kui 50% võrra) ega muutusi EKG- või ehhokardiograafilisel uuringul. Vaevuste põhjuseks peetakse kas koronaararterite spasmi või erinevatel põhjustel mikrotsirkulatsiooni häiret müokardis. Seda seisundit on nimetatud mitmeti: funktsionaalne stenokardia, südame X sündroom ja alates 1988. aastast on ingliskeelses kirjanduses kasutusel mõiste microvascular angina (MVA), stenokardia müokardi mikrotsirkulatsiooni häirest. MVA üheks põhjuseks peetakse müokardi väikeste veresoonte kahjustust. Levinud arusaama kohaselt MVA olulist terviseriski ei põhjusta ja see esineb enamasti naistel.

Rahvusvaheline koronaarverevarustuse vasomotoorsete häirete uurimisgrupp, milles osales 14 keskust 7 riigist üle maailma, jälgis 1–2 aasta vältel 686 MVA-ga patsienti kardiovaskulaarsete tüsistuste (kardiaalne surm, müokardi infarkt, isheemiline insult, hospitaliseerimine südamepuudulikkuse või ebastabiilse stenokardia tõttu) tekke suhtes (1). Vaatlusalustest 64% olid naised. Jälgimisperioodi vältel registreeriti kardiovaskulaarseid tüsistusi 6,4%-l meestest ning 8,6%-l naistest. Peamised kardiovaskulaarsete tüsistuste riskitegurid vaadeldud MVA-patsientidel olid suurem vanus, naissugu, arteriaalne hüpertensioon, düslipideemia, diabeet, suitsetamine, varasem koronaarsündroom ja stenokardia anamnees perekonnas. Uuringu tulemused avaldati 27. mail 2021 ajakirja European Heart Journal veebiväljaandes.

Euroopa kardioloogide ühing avaldas samal päeval pressiteate, kus rõhutati, et tegu on esimese prospektiivse rahvusvahelise uuringuga, kus näidatakse, et müokardi väikeste veresoonte kahjustusest tingitud stenokardia on oluline terviseprobleem ja sellega võivad kaasneda tõsised kardiovaskulaarsed tüsistused ning selle prognoos on meestel ja naistel ühesugune (2). Hinnanguliselt võiks Euroopas olla 10 miljonit MVA-ga patsienti ja nad vajavad suurt tähelepanu (2).

Refereeritud

  1. Shimokawa H, Suda A, Takahashi J et al. Clinical characteristics and prognosis of patients with microvascular angina: an international and prospective cohort study by the Coronary Vasomotor Disorders International Study (COVADIS) Group. Europ Heart J 2021;00:1-9. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab282
  2. https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/disease-of-the-smallest-heart-blood-vessels-is-important-global-health-problem