Uudised – oktoober 2022

Müokardiinfarkti kulu erinevused nooremaealistel naistel ja meestel

Varasemad uuringud on näidanud, et noorematel naistel kulgeb müokardiinfarkt raskemalt kui samaealistel meestel või vanemaealistel naistel. Kanada Toronto ülikoolis tehtud uuringus hinnati 18–55aastaste ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide kliinilisi näitajaid ja haiguse kulgu aasta vältel pärast haigestumist.

Analüüsiti 38 071 ÄMI tõttu hospitaliseeritud 18–55aastase patsiendi kliinilisi näitajaid ning üldist suremust ja kardiovaskulaarsete tüsistuste – ebastabiilne stenokardia, korduv ÄMI, südamepuudulikkus või insult – tõttu hospitaliseerimist ÄMI-le järgneva aasta jooksul. Uuritud parameetrite esinemist võrreldi eraldi meestel ja naistel. Uuritute seas oli 8077 naist (21,2%).

Jälgimisperioodi vältel suurenes uuritute seas diabeeti põdevate naiste arv 10% võrra ja suitsetavate naiste arv vähenes 12,5% võrra. Meeste hulgas selliseid muutusi ei täheldatud. Peaaegu kõigile uuritavatele (96%) tehti koronarograafia, kuid naistele tehti meestega võrreldes müokardi revaskularisatsiooni tagavaid protseduure vähem: koronaarangioplastikat 61,9%-le vs. 78,8%-le ja aortokoronaarset šunteerimist 4,1%-le vs. 6,9%-le. Koronarograafia leid oli normaalne 5,8%-l naistest ja 1,7%-l meestest. Seega oli mitteobstruktiivne koronaarhaigus ÄMI põhjuseks 22,8%-l naistest ja 9,3%-l meestest. Jälgimisperioodi vältel vajas rehospitaliseerimist 25,8% naistest ja 21,1% meestest, sealhulgas kardiovaskulaarsete tüsistuste tõttu 10,0% naistest ja 7,9% meestest. Üldine suremus oli uuritud meeste ja naiste hulgas ühesugune.

Uuringust ilmneb, et nooremaealistel naistel on mitteobstruktiivne koronaarhaigus ÄMI põhjuseks sagedamini kui meestel ning naistel esineb ÄMI järgselt sagedamini hospitaliseerimist vajavaid kardiovaskulaarseid tüsistusi ning muid tervisehäireid.

Refereeritud

Madan M, Qiu F, Sud M et al. Clinical outcomes in younger women hospitalized with an acute myocardial infarction: a contemporary population-level analysis. Can J Cardiol 2022, https://doi.org/10.1016/j.cjca.2022.06.023