Uudised – mai 2023

Naiste tervis on müokardiinfarkti põdemise järel sagedamini halvem kui meestel ja nad vajavad hiljem sagedamini haiglaravi

USA 103 haigla osavõtul korraldatud uuringu VIRGO raames hinnati müokardiinfarkti (MI) järgse terviseseisundi soolisi iseärasusi nooremaealistel (vanuses18–55) meestel ja naistel. Refereeritud uurimuses võrreldi VIRGO uuringu andmeil korduva hospitaliseerimise sagedust ja põhjuseid esimese aasta jooksul pärast MI põdemist. Hospitaliseerimise sagedust hinnati hospitaliseeritud juhtude arvuna 1000 isikaasta kohta (IR).

Analüüsiti 2007 nais- ja 972 meespatsiendi (keskmises vanuses 47,1) andmeid. Kogu kohordist vajas aasta jooksul rehospitaliseerimist 30% patsientidest. Koronaarprobleemidega seoses oli naispatsientide hospitaliseerimise sageduse näitaja IR 171,8, meestel oli see oluliselt väiksem ehk 117,0. Mittekardiaalsetel põhjustel hospitaliseerimise näitajate erinevus oli naistel meestega võrreldes veel suurem: naistel 145,8, meestel 69,6.

Sooliste erinevuste põhjused MI-st taastumise järel ei ole lõplikult selged. Teadaolevalt esineb naistel sagedamini ST-elevatsioonita ja koronaararterite obstruktsioonita kulgev MI. Infarkti sümptomaatika on naistel sagedamini ebatüüpiline: esiplaanil ei ole valu rinnus, vaid valu kiirgub alalõuga, ülaselga ning esineb iiveldus oksendamine, hingeldus, peapööritus, minestamistunne. Seetõttu ei osata kahtlustada MI-d ja ravile pöördutakse hilinemisega ning see võib mõjutada haigusest taastumist. Uuringu andmeil oli uuritud naistel sagedamini kaasuvaid haigusi, enne MI-d põetud insult, neeruhaigused, sagedamini esines depressioon, ärevushäired.

Refereeritud

Sawano M, Lu Y, Caraballo C, et al. Sex difference in outcomes of acute myocardial infarction in young patients. J Am Coll Cardiol 2023;81:1797–806.