Uudised – mai 2021

Naistel kujuneb maksakahjustus meestega võrreldes harvema ja väiksemas koguses alkoholitarvitamise järel

Alkoholi liigtarvitamisega seotud tervisehäired on tõsine probleem kogu maailmas. USA andmeil esineb alkoholi liigtarvitamisega seotud tervisehäireid 18,3%-l meestest ning 9,7%-l naistest. Naistega võrreldes tarvitavad mehed alkoholi sagedamini ja suuremas koguses ning neil kujuneb sagedamini alkoholisõltuvus. Alkoholi liigtarvitavad naised soostuvad meestest kergemini alkoholi tarvitamisest loobuma.

Enam kui 2 miljoni vaatlusalusega metanalüüsis ilmnes, et naistel on meestega võrreldes suurem maksatsirroosi kujunemise risk juba päevas 1–2 alkoholi sisaldava joogi (dringi) regulaarsel pruukimisel. USAs hospitaliseeriti 2014. aastal maksatsirroosi tõttu 33,3% võrra enam naisi kui 2007. aastal. Makstsirroosi tõttu hospitaliseeritud meeste arv suurenes samal ajavahemikul 14,7%.

On leitud mitmeid bioloogilisi põhjusi, miks naistel kujunevad võrreldes meestega maksakahjustused juba harvema ja väiksemas koguses alkoholi tarvitamise järel. Naised metaboliseerivad alkoholi aeglasemalt, kuna neil on väiksem kehakaal, väiksem keha veesisaldus ning väiksem alkoholi dehürogenaasi aktiivsus maos. Võimalik, et alkoholist tingitud maksakahjustuse teket naistel soodustavad ka naissuguhormoonid. Loomkatsetes närilistega on leitud, et organismi suurem östrogeenisisaldus stimuleerib kasvuhormooni produktsiooni, viimane soodustab toksilise atsetüülaldehüüdi kogunemist maksas. Rasvumine ja ülekaal on maksatsirroosi riskitegurid nii meestel kui ka naistel. Uuringutega on näidatud, et bariaatrilise operatsioon järel suureneb soov tarvitada enam alkoholi ja neid operatsioone tehakse sagedamini naistele.

Refereeritud kirjanduse ülevaade alkoholi metabolismi soolistest iseärasustest ilmus USA Mayo kliiniku toimetistes. Autorid on toonitanud sooliste iseärasuste arvestamise vajadust, et kujundada meetmeid alkoholi tarvitamisest põhjustatud maksakahjustuste ennetamiseks.

Refereeritud

Kezer CA, Simonetto DA, Shah VH. Sex differences in alcohol consumption and alcohol-associated liver disease. Mayo Clin Proc 2021;96:1106–16.