Uudised – märts 2023

Näljahormoon greliin võib olla tõhus ka südamepuudulikkuse raviks

Stockholmi Karolinska Instituudi teadlased uurisid söögiisu suurendava nn näljahormooni greliini mõju südametegevusele ja vereringele südamepuudulikkusega patsientidel.

Juhuslikustatud platseebokontrollitud topeltpimedasse uuringusse kaasati 31 III–IV staadiumi südamepuudulikkusega patsienti. Ravirühma patsientidele manustati veenisisesi 120 minuti jooksul sünteetilist akrüülgreliini 0,1 µg/kg/min, teistele sama aja vältel platseebot. Akrüülgreliini manustamise järel suurenes südame minutimaht keskmiselt 28% võrra (baasväärtuselt 4,08 l/min väärtuseni 5,23 l/min). Platseebo manustamine südame löögimahu väärtusi ei muutnud. Akrüülgreliini toimel suurenes südame löögimaht; südame löögisagedus ja vererõhk selle toimel oluliselt ei muutunud, arütmiaid ega müokardi isheemia tunnuseid ei ilmnenud. Viiepäevase jälgimisperioodi lõpuks oli akrüülgreliini saanud patsientidel südame minutimaht baasväärtusest veel 10% võrra suurem.

In vitro katsetes põhjustas akrüülgreliin roti kardiomüotsüütide fraktsioneeritud lühenemise, kaltsiumiioonide sisaldus kardiomüotsüütides ei muutunud, troponiin1 fosforüliseerumine pidurdus. Akrüülgreliini antagonisti D-Lys 3 toimel kardiomüotsüütide lühenemine ja troponiin1 metabolismi muutused blokeerusid.

Uuringust järeldub, et  akrüülgreliin suurendas südamepuudulikkusega haigetel müokardi kontraktiilsust ja südame minutimahtu ilma kliiniliste kõrvalnähtudeta. Edasised uuringud peaksid täpsustama akrüülgreliini kasutamise võimalust ravimina südamepuudulikkuse korral.

Refereeritud

Lund LH, Hage C, Pironti G, et al. Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization. Eur Heart J doi: 10.1093/eurheartj/ehad100