Uudised – oktoober 2022

Narkootikumide kasutamine suurendab kodade virvendusarütmia tekke riski

Kodade virvendusarütmia (KVA) on sage südame rütmihäire ja selle esinemissagedus on kasvutendentsiga. Prognoositakse, et aastal 2050 on USAs 6–12 miljonit KVA-patsienti ja nende ravikulud ulatuvad 26 miljardi dollarini aastas. KVA on sage äkksurma ja kardioemboolilise insuldi riskitegur. Rohkelt  on andmeid liigse alkoholitarbimise ja suitsetamise seosest KVA tekkega, vähem on aga teada erinevate narkootikumide kasutamise ja KVA riski seostest.

USA San Francisco ülikooli uurijad analüüsisid aastatel 2005–2015 California osariigi raviasutustesse KVA tõttu hospitaliseeritud või erakorralise abi saamiseks pöördunud 23 561 884 patsiendi ravidokumente eesmärgiga leida seoseid narkootikumide tarvitamise ja uute (varem mitte esinenud) KVA episoodide tekke vahel.

Kõigist patsientidest 232 834 tarvitas kanepit, 98 271 metamfetamiini, 49 701 kokaiini ja 10 032 opiaate. KVA oli jälgimisperioodi vältel kujunenud 4,2%-l kõigist patsientidest. Narkootikumide kasutamine suurendas oluliselt KVA kujunemise riski: metamfetamiin 86%, kokaiin 61%, opiaadid 74% ja kanep 35% võrra. Kuigi kanepi tarvitamine suurendas KVA riski protsentuaalselt vähem kui teised narkootikumid, on selle aine kasutajate arv suurem ning KVA risk on kanepitarvitajatel võrreldav KVA riskiga düslipideemia, diabeedi ja kroonilise neeruhaiguse korral. Meetmed narkootikumide tarvitamise piiramiseks kahandavad ka KVA riski elanikkonnas.

Refereeritud

Lin AL, Nah J, Tang JJ, Vittinghoff E, Dewland TA, Marcus GA. Cannabis, cocaine, methamphetamine, and opiates increase the risk of incident atrial fibrillation  Eur Heart J 2022, DOI: 10.1093/eurheartj/ehac558