Uudised – oktoober 2022

Neerufunktsiooni halvenemisega seonduvad morfoloogilised muutused peaajus

Halvenenud neerufunktsiooniga haigetel esinevad sageli ka kognitiivsed häired. Nende häirete patogeneesi ja põhjuseks olevate muutuste kohta peaajus on kirjanduses vähe andmeid. USAs läbiviidava ateroskleroosi riski hindamise programmi (ARIC) raames hinnati erinevate magnetresonantstomograafilise uuringu (MRT) programmide abil morfoloogilisi muutusi peaajus patsientidel, kel glomerulaarfiltratsiooni kiiruse (GFR) ning uriini albumiini ja kreatiniini suhte (U-Alb/U-Crea) näitajate alusel diagnoositi neerufunktsiooni halvenemine. Analüüsiti 1527 patsiendi andmeid.

Vähenenud GFRiga seostus MRT-uuringul ajukoore atroofia aju valgeaine tiheduse muutustega. Suurenenud U-Alb/U-Crea seostus lisaks aju atroofiale ja valgeaine muutustele veel infarktikollete ning mikrohemorraagia kollete esinemisega ajus. Viimase kahe muutuse esinemisel MRT-uuringul on seos aju väikeste veresoonte kahjustusega.

Neerufunktsiooni halvenemisega seonduv aju atroofia haarab samu piirkondi ajus, mis tüüpiliselt esinevad ka Alzheimeri haiguse (AH) ja limbilise entsefalopaatia (LE) korral, kuid neerufunktsiooni langus ei ole seostatav AH ja LE kujunemisega.

Refereeritud

Scheppach JB, Wu A, Gottesman RF et al. Association of kidney function measures with signs of neurodegeneration and small vessel disease on brain magnetic resonance imaging: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am J Kidney Dis 2022, https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2022.07.013