Uudised – märts 2023

Neerukivitõve retsidiivide ennetuseks ei ole otstarbekas kasutada diureetikume

Neerukivitõbi esineb 15–20%-l inimetest maailmas ja kaldub sagedasti retsidiveeruma. Retsidiivide ennetuseks soovitatakse juua rohkesti vett – kuni 3 liitrit ööpäevas. Sel eesmärgil soovitatakse ordineerida ka tiasiiddiureetikume, kuid selle raviviisi tõhususe ja optimaalse annustamise kohta on kirjanduses vastakaid arvamusi.

Mitme Šveitsi ülikooli uurijate koostöös valminud prospektiivses platseeboga kontrollitud topeltpimendamisega uuringus selgitati hüdroklorotiasiidi erinevate annuste tõhusust neerukivitõve retsidiivide ennetuses. Kokku juhuslikustati 416 neerukivitõvega patsienti 4 rühma (igas 100–105 patsienti): platseeborühm ja 3 rühma, kes said kord päevas erinevaid hüdroklorotiasiidi annuseid: 12,5 mg, 25 mg ja 50 mg. Patsiente jälgiti keskmiselt 2,9 aastat neerukivitõve retsidiivide tekke suhtes. Retsidiiv diagnoositi kas kliiniliste tunnuste alusel või visualiseerimisuuringu põhjal (neerukivide taasteke või olemasolevate suurenemine).

Tulemuste analüüsil ilmnes, et jälgimisperioodi vältel oli neerukivitõve retsidiivide esinemissagedus kõigis patsiendigruppides ühesugune. Retsidiivid esinesid platseeborühmas 59%-l ning hüdroklorotiasiidiga ravitutel vastavalt 12,5 mg rühmas 59%-l, 25 mg rühmas 56%-l ja 50 mg rühmas 49%-l. Samas esines erinevates annustes hüdroklorotiasiidiga ravitutel platseeborühmaga võrreldes sagedamini hüpokaleemiat, podagrat, teist tüüpi diabeeti ning kreatiniinisisalduse suurenemist veres üle 150% baasväärtusest.

Refereeritud

Dhayat NA, Bonny O, Roth B, et al. Hydrochlorothiazide and prevention of kidney-stone recurrence. N Engl J Med 2023;388:781–91.