Uudised – aprill 2022

Neljanda COVID-19 vaktsiinidoosi tõhusus Iisraeli uuringu andmeil

Eelmise aasta detsembrist hakkas Iisraelis ja mujal maailmas levima SARS-CoV-2-viiruse B.1.1.529 (omikron) tüvi, mis osutus väga kontagioosseks ning nakatunute arv suurenes järsult. Iisraeli valitsuse otsusega hakati seal üle 60aastaseid isikuid vaktsineerima Pfizer-BioNTech vaktsiini neljanda doosiga. Iisraeli Tervishoiuministeeriumi andmebaasi põhjal analüüsiti 1 252 331 üle 60aastase inimese andmete põhjal neljanda vaktsiinidoosi tõhusust COVID-19-sse nakatumise ja haiguse raske vormi eest kaitsmisel. Võrreldi neljanda vaktsiinidoosi saanud isikute nakatumist ja haigestumise kulgu võrdluses kolme doosiga vaktsineeritutega. Selleks uuriti järgmiste inimeste rühmade andmeid ajavahemikust jaanuar–märts 2022: kaheksa päeva või enam tagasi neljanda vaktsiinidoosi saanud, vähemalt 4 kuud enne uuringuperioodi algust kolme doosiga vaktsineeritud ja 3–7 päeva enne uuringut neljanda doosiga vaktsineeritud (sisemine kontrollrühm). Andmeid analüüsiti kvaasi-Poissoni regressioonanalüüsi meetodil kohandatuna vanusele, soole, demograafilisele staatusele ja vaktsineerimisajale.

Nelja vaktsiinidoosiga vaktsineeritutest nakatus koroonaviirusega 177 inimest 100 000 inimpäeva kohta ja 3 doosiga vaktsineeritutel oli vastav näitaja 361 ehk nelja doosiga vaktsineeritud nakatusid esimese kuu jooksul pärast neljandat doosi kaks korda harvemini kui kolme doosiga vaktsineeritud. Järgnevatel nädalatel neljanda doosi kaitsevõime vähenes. Nelja doosiga vaktsineeritutel oli COVID-19 raske vormi põdemise risk 3,5 korda väiksem kui kolme doosiga vaktsineeritutel ja kaitsev toime ei vähenenud ka 6. nädalal pärast vaktsineerimist.

Uuringust ilmneb, et neljas Pfizer-BioNTec vaktsiinidoos annab SARS-CoV-2 omikrontüvega nakatumise vastu mõõduka ja lühemat aega kestva kaitse, kuid vähendab tõhusalt haiguse raske kuluga põdemise riski.

Refereeritud

Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M et al. Protection by a fourth dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. N Engl J Med 2022 doi: 10.1056/NEJMoa2201570.