Uudised – aprill 2024

Nooremaealistel mõjutavad insulti haigestumist enamasti teised riskitegurid kui vanemaealistel

USA Colorado ülikoolis valminud uuringus analüüsiti erinevate insuldi riskitegurite osakaalu sõltuvalt patsiendi vanusest. Haigestunute andmebaasi põhjal moodustatud valimisse kuulus 2618 insulti haigestumise juhtu (52% olid naised, 73,3%-l oli isheemiline insult) ja 7872 tervet isikut (kontrollrühm). Vanuse põhjal jaotati osavõtjad 3 rühma: 18–34aastased, 35–44aastased, 45–55aastased.

Võimalikud insuldi riskitegurid jaotati järgmiselt: traditsioonilised (hüpertensioon, düslipideemia, uneapnoe, rasvumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, südamehaigused, veresoonte ateroskleroos jms) ning mittetraditsioonilised (rasedus ja selle järgne seisund, kontratseptiivide kasutamine, migreen, pahaloomuline kasvaja, maksa ja neeruhaigused, trombofiilia, autoimmuunhaigused jms).

Alla 35aastastel seondus haigestumine insulti sagedamini mittetraditsiooniliste (31,3%-l meestest ja 42,7%-l naistest) kui traditsiooniliste riskiteguritega (25,3-l meestest, 33,3%-l naistest). Mittetraditsiooniliste riskitegurite mõju insulti haigestumisele vähenes vanemates earühmades ja vanuserühmas 45–55 aastat seondusid need insulti haigestumisega 19,4%-l meestest ning 27,9%-l naistest. Traditsioonilistest riskiteguritest oli insulti haigestumisega sagedamini seotud hüpertensioon, mis vanuserühmas 45–55 aastat esines enam-vähem kolmandikul insulti haigestunud meestel ja naistel. Mittetraditsioonilistest riskiteguritest oli kõige sagedamini insuldiga seotud migreen, vanuserühmas18–35 aastat seondus sellega haigestumine insulti 20,1%-l meestest ja 34,5%-l naistest. Vanemates earühmades migreeni osakaal insuldi riskitegurina vähenes.

Seega on migreen arvestatav insuldi riskitegur eriti nooremaealistel naistel. Selle patogenees ei ole lõplikult selge ja ei ole kindlaid ravisoovitusi, et leevendada migreenihaigete riski haigestuda insulti. Uuringud jätkuvad.

Refereeritud

Leppert MH, Poisson SN, Scarbro S, et al. Association of traditional and nontraditional risk factors in the development of strokes among young adults by sex and age group: a retrospective case-control study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2024;26:e010307. Doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010307. Online ahead of print.