Uudised – detsember 2023

Nooremas eas koronaarhaigusse haigestunud isikutel on hilisemas eas dementsuse kujunemise risk suurem

Hiina Pekingi ülikoolis Ühendkuningriigi biopanga andmete põhjal valminud uuringus hinnati dementsuse kujunemise riski seoses vanusega koronaarhaigusesse haigestumisel. Analüüsiti 432 667 inimese andmeid (keskmine vanus andmete biopanka kandmisel oli 57 aastat, 54,6% olid naised), neist 50 445-l oli koronaarhaigus. Vanuse järgi sellesse haigestumisel jaotati nad 3 rühma: alla 45 aasta, 45–59 aasta ja üle 60 aasta vanuses haigestunud.

Jälgimisperioodi – 13 aastat – jooksul kujunes dementsus 5876 vaatlusalusel, neist Alzheimeri tõbi 2540 ja vaskulaarne dementsus 1220 juhul. Võrreldes isikutega, kel polnud koronaarhaigust, oli koronaarhaigusega isikutel suurem igat tüüpi dementsuse risk. Andmete analüüsil, jättes välja demograafilised ja eluviisi tegurid, oli koronaarhaigusega isikutel 36% võrra suurem igat tüüpi dementsuse risk, sealjuures 13% suurem Alzheimeri tõve ja 78% suurem vaskulaarse dementsuse risk. Dementsuse risk oli suurem nooremas eas koronaarhaigusesse haigestunutel. Enne 45. eluaastat haigestunutel oli võrreldes hilisemas eas koronaarhaigusesse haigestunutega 25% suurem igat tüüpi dementsuse risk, sellest 29% suurem Alzheimeri tõve ja 22% suurem vaskulaarse dementsuse risk.

Uuring kinnitab südame ja aju tervise tihedat omavahelist seost. Seose täpsed mehhanismid selguvad edasistes uuringutes.

Refereeritud

Liang J, Li C, Gao D, et al. Association between onset age of coronary heart disease and incident dementia: a prospective cohort study. J Am Heart Assoc 2023;0:e031407.