Uudised – mai 2023

Noortel kanepit tarvitavatel meestel on suur risk haigestuda skisofreeniasse

Kanep on üks enam tarvitatavatest psühhoaktiivsetest ainetest kogu maailmas. Kuigi seda peetakse üheks ohutumaks meelemürgiks ja selle tarvitajate arv on viimastel aastakümnetel oluliselt suurenenud, on märkimisväärselt kasvanud ka patsientide arv, kel on diagnoositud kanepi tarvitamise häire (KTH), mida iseloomustab kanepi sage ja liigses hulgas kasutamine ning kanepisõltuvus. Mitmetes uuringutes on selgunud, et kanepi tarvitamine on seotud suurenenud riskiga haigestuda skisofreeniasse.

Taani, USA ja Austraalia uurijate ühistöös analüüsiti KTHga seonduvat skisofreeniasse haigestumise riski sõltuvalt patsientide vanusest ja soost. Analüüsiti Taani riikliku haiguste registri andmeil moodustatud 16–49 aasta vanuste isikute kohordi (kokku 6 907 859 isiku) andmeid aastatest 1972–2021. Ligi 3 miljoni isikaasta vältel diagnoositi KTH 60 563 isikul, neist kaks kolmandikku olid mehed. Skisofreenia diagnoositi 45 327 isikul. KTHga vaatlusalustest oli risk haigestuda skisofreeniasse meestel mõnevõrra suurem kui naistel (kohandatud ohusuhe HR vastavalt 2,42 ja 2,02. Seega võiks kogu kohorti arvestades kanepi tarvitamisest hoidumine vähendada skisofreeniasse haigestumise riski 15% võrra meeste ja 4% võrra naiste hulgas. KTHga 16–20aastastest vaatlusalustest oli meestel kaks korda suurem skisofreenia risk võrreldes sama vanade naistega (kohandatud juhtumi riskide suhe IRR meestel 3,84, naistel 1,81). Uuringu andmeil vähendaks seega kanepi tarvitamisest hoidumine 21–30 aasta vanuste meeste seas skisofreenia riski praktiliselt 30% võrra.

Uuringu andmed kinnitavad, et kanepi tarvitamine ei ole ohutu ja selle kahjulik toime vaimsele tervisele võib avalduda mitte ainult kohe, vaid ka hiljem.

Refereeritud

Hjorthøj C, Compton W, Starzer M, et al. Association between cannabis use disorder and schizophrenia stronger in young males than in females. Psychol Med 2023;1-7. doi: 10.1017/S0033291723000880. Online ahead of print.

Brooks M. Young men at highest schizophrenia risk from cannabis abuse. Medscape https://www.medscape.com/viewarticle/991627