Uudised – september 2019

Operatiivse ravi ajastamine nimmediski prolapsi korral

Nimmediski prolaps on levinud nimme- ja jalavalu ning radikulaarse sensomotoorse defitsiidi põhjustaja. Enamikul juhtudest paranevad need haiged konservatiivse raviga, kuid konservatiivsele ravile allumatu valu ja motoorse defitsiidi korral on operatiivne ravi efektiivne võimalus vaevuste leevendamiseks ja kliiniliseks paranemiseks. Praeguse ajani ei ole ühest arvamust operatiivse ravi ajastamise kohta.

Taanis korraldatud prospektiivses uuringus jälgiti 2144 haige nimmediski prolapsi kirurgilise eemaldamise järgset kulgu 1 aasta vältel. Haiged jaotati 3 gruppi sõltuvalt operatsiooni ajastusest pärast esmakordset haigestumist radikulopaatianähtudega: a) opereeriti esimese 3 kuu jooksul, b) opereeriti 3.–12. kuul, c) opereeriti aasta möödudes.

Aasta jooksul pärast operatsiooni tehti reoperatsioon 8,4%-l haigetest. Operatsioonijärgsete tüsistuste arv oli suurem neil, keda opereeriti pärast 3 kuu möödumist, kuid erinevused ei olnud statistiliselt olulised. Statistiliselt oluliselt pikenes operatsioonijärgne paranemine ja reopratsioonide vajadus sõltuvalt operatsioonieelsete sümptomite kestusest.

Autorid järeldavad, et näidustuste olemasolul on nimmediski prolapsi operatiivse ravi tulemused oluliselt paremad varajase sekkumise korral – esimese 3 kuu jooksul pärast haigestumist.

 

Refereeritud

Støttrup CC, Andresen AK, Carreon L, Andersen MØ. Increasing reoperation rates and inferior outcome with prolonged symptom duration in lumbar disc herniation surgery – a prospective cohort study. Spine J 2019;19:1463–9.