Uudised – august 2015

Operatsiooniaegne konservvere ülekanne suurendab perioperatiivsete isheemiliste tüsistuste riski

Paljud uuringud on näidanud, et konserveeritud erütrotsüütide massi ülekanne kahjustab veresoonte endoteeli ja sellega seoses kujuneb hüpoksiline vasodilatatsioon ning suureneb trombotsüütide agregatsioon. Suureneb isheemilise insuldi ning südameinfarkti tekke risk.

Selgitamaks perioperatiivsete isheemiliste tüsistuste kujunemise reaalset riski operatsiooniaegse vereülekande järgselt korraldati USA-s esinduslik kohortuuring. Vaadeldi aastatel 2009–2012 ligi 1,6 miljonil patsiendil perioperatiivses perioodis, 30 päeva möödudes operatsioonist, isheemilise insuldi ja südameinfarkti kujunemise sagedust seoses vereülekandega operatsiooni ajal. Analüüsi ei kaasatud haigeid, kel tehti südame- või intrakraniaalne või suurte veresoonte operatsioon. Kokku registreeriti 5165 südameinfarkti ja 2782 insulti. Verd kanti operatsiooni ajal üle 41421 haigele. Andmete statistilisel analüüsil ilmnes, et ka ühe ühiku erütrotsüütide massi ülekande järgselt suurenes loetletud isheemiliste tüsistuste tekke risk—riskisuhe 2,33. Risk suurenes proportsionaalselt ülekantava vere hulgaga.

Saadud andmed osutavad, et operatsiooniaegse konservvere ülekande näidustusi tuleb tõsiselt kaaluda. Oluline on preoperatiivne aneemia ravi ning korrektne operatsioonitehnika, et vähendada verekaotust.

 

Refereeritud

Whitlock EL, Kim H, Auerbach AD. Harms associated with single unit periopertive transfusioon: retrospective population based analysis. BMJ 2015;350:h3037.