Uudised – märts 2020

Opiaatide kasutamine kroonilise valu ravis eri maades

Ajavahemikul 2003–2013 kahekordistus kogu maailmas opiaatide kasutamine. Sagedamini on opiaate hakatud ordineerima kroonilise mittemaliigse haiguse, eelkõige osteoartroosi ja kroonilise nimmevalu korral. Seda on soosinud kampaaniad, kus kinnitati opiaatide pikaaegse kasutamise ohutust, propageeriti inimõigusena õigust elada ilma valuta jne.

Viimasel kümnendil on kirjanduses üha enam hakatud osutama opiaatide kasutamise tõsistele kõrvaltoimetele: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, füüsilise sõltuvuse teke. On kinnistunud arusaam, et opiaadid on laia toimespektriga ravimid, mis mõjutavad paljusid organismi funktsioone, mistõttu tuleb neid kasutada ettevaatlikult. Viimasel ajal ilmunud osteoartoosi ja kroonilise nimmevalu ravijuhendites ei soovitata enam opiaate rutiinselt ordineerida.

Austraalia ja Ühendkuningriigi teadlaste ühistöös uuriti opiaatide kasutamise sagedust kroonilise, mittemaliigsest haigusest tingitud valu korral maailma eri paigus. Analüüsiti 42 vaatlusuuringu andmeid, mis hõlmasid kokku veidi üle 5 miljoni vaatlusaluse. Ilmnes, et 30,7%-l juhtudest ordineeriti kroonilise valu korral opiaate, kroonilise nimmevalu korral isegi 42%-l juhtudest. Uuringutes (15 uuringut), kus analüüsiti erinevate opioidpreparaatide kasutamist, ilmnes, et tugevatoimelisi opiaate (oksikodoon) ordineeriti ligi 2 korda sagedamini kui nõrgatoimelisi. Opiaate ordineeriti enam Põhja-Ameerika ning Lääne- ja Kesk-Euroopa maades – ligi 95% kõigist väljakirjutamistest, kuigi neis maades elab vaid 15% maailma rahvastikust. Kroonilise valu korral määratakse opiaate kõige sagedamini USA-s ja Kanadas. Ka analüüsi kuulunud 42 uuringust oli vaid 11 tehtud teistes piirkondades kui Põhja-Ameerika. Euroopa maadest määratakse kroonilise valu korral opiaate harva Skandinaavia maades, kuid tunduvalt sagedamini Ühendkuningriigis.

USA-s on viimastel aastatel astutud tõsiseid samme „opiaatide epideemia“ peatamiseks. Praeguseks ajaks on selge, et opiaatide kasutamisel kroonilise, mittemaliigsest haigusest tingitud valu korral on negatiivsed kõrvaltoimed, mis ületavad tunduvalt ravimist saadava leevendava mõju.

Refereeritud

Mathieson S, Wertheimer G, Maher CG, et al. What proportion of patients with chronic noncancer pain are prescribed an opioid medicine? Systematic review and meta-regression of observational studies. J Intern Med 2020, doi:10.1111/joim.13026