Uudised – august 2017

Opioidide ja psühhotroopsete ravimite samaaegne kasutamine raseduse ajal suurendab opioidide võõrutusnähtude kujunemise riski vastsündinul

USA andmeil on seal viimase kümnendi jooksul katastroofiliselt kasvanud opioidide väärkasutamine, nii hukkub iga 15 min järel inimene opioidide üledoosi tõttu. Opioidide kasutamine on sagenenud ka raseduse ajal ja viimase kümnendi jooksul on viiekordistunud opioidide võõrutusnähtudega (neelamis- ja hingamishäired, rahutus, jäsemete toonuse tõus, insomnia, krambid) vastsündinute arv.

Värskelt avaldatud uurimistöös jälgiti opioidide võõrutusnähtude kujunemise riski 201 275 vastsündinul, kelle emad 45 päeva jooksul enne sünnitust olid kasutanud opioide või koos nendega ka teisi psühhotroopseid ravimeid. Ilmnes, et üheprotsendiline absoluutne risk võõrutusnähtude kujunemiseks oli vastsündinutel, kelle emad olid raseduse ajal kasutanud opioide, samas oli absoluutne risk võõrutusnähtude kujunemiseks 11,4% kui emad olid raseduse ajal kasutanud opioide koos gabapentiiniga. Suhteline risk vastsündinul võõrutusnähtude kujunemiseks suurenes, kui raseduse ajal oli koos opioididega kasutatud ka teisi psühhhotroopseid ravimeid. Nii oli suhteline risk vastsündinu opioidide võõrutusnähtude tekkeks 1,34 koos opioididega antidepressantide kasutamise korral, 1,49 bensodiasepiinide, 1,61 gabapentiini, 1,20 antipsühhootikumide kasutamise korral. Kõige sagedamini oli koos opioididega kasutatud antidepressante – 7%-l juhtudest – ja bensodiasepiine – 2,7%-l. Kahe või enama psühhotroopse ravimi koos opioididega kasutamise korral raseduse ajal viiekordistus risk opioidide võõrutusnähtude tekkeks vastsündinul.

Uuringust ilmneb selge vajadus senisest hoolikamalt kaaluda opioidide ja psühhotroopsete ravimite ordineerimise näidustusi rasedatel.

 

Refereeritud

Huybrechts KF, Bateman BT, Desai RJ, et al. Risk of neonatal drug withdrawal after intrauterine co-exposure to opioids and psychotropic medications: cohort study. BMJ 2017;358:j3326.

Patrick SW, Cooper WO, Matthew M. Prescribing opioids and psychotropic drugs in pregnancy. BMJ 2017;358:j3616.