Uudised – mai 2020

Opioidide kasutamine mittemaliigsest haigusest tingitud kroonilise valu korral

Veel kümmekond aastat tagasi soovitati ordineerida opioide ka kroonilise nn mittevähivalu korral (sagedasemad põhjused olid osteoartroos ning nimmevalu). Praeguseks on selgunud, et opiodide kasutamisel on rohkelt kõrvaltoimeid, nende liigsel kasutamisel on tervisekahju suurem loodetud kasust. Viimastel aastatel avaldatud ravijuhendid ei soovita opioide kasutada kroonilise nimmevalu korral ning osteoartroosi korral soovitatakse nende kasutamisel olla ettevaatlik.

Ühendkuningriigi ja Austraalia teadlaste koostöös valminud uurimuses analüüsiti opioidide kasutamist mittemaliigsest haigusest põhjustatud kroonilise valu korral kuni 29.10.2018 publitseeritud vaatlusuuringute andmeil. Rahvusvahelistest andmebaasidest leiti märksõnade opioid analgesia ja chronic noncancer pain abil 42 sobivat uuringut kokku 5 069 098 vaatlusalusega. Neist 28 uuringut oli tehtud USA-s.

Kokku oli opioide ordineeritud 30,7%-le vaatlusalustest. Kroonilise nimmevalu korral määrati opioide 42%-le patsientidest. Tugevatoimelisi opioide (oksikodoon) oli määratud kaks korda sagedamini kui nõrgatoimelisi (kodeiin). Ilmnes, et enamikul (97%) juhtudest oli opioide ordineeritud Põhja-Ameerika, Lääne- ja Kesk-Euroopa ning Okeaania piirkonna patsientidele, kus elab vaid 15% maailma rahvastikust. Vähem arenenud maades kasutatakse opioide oluliselt harvemini. Viimastel aastatel ilmneb selge suundumus opioidide kasutamise vähendamisele, kuid neid ordineeritakse mittemaliigsest haigusest põhjustatud kroonilise valu korral veel põhjendamatult sagedasti.

Refereeritud

Mathieson S, Wertheimer G, Maher CG et al. What proportion of patients with chronic noncancer pain are prescribed an opioid medicine? Systematic review and meta‐regression of observational studies. J Intern Med 2020;287:458–74.