Uudised – november 2017

Opioidide väärkasutamine on USA-s võtnud epideemia mõõtmed

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (CDC) andmeil väljastavad USA meedikud aastas retsepte 240 miljonile opioididoosile, seega praktiliselt 1 doos igale elanikule. CDC andmeil registreeriti 2015. aastal 52 000 opioidide väärkasutamisega seotud surma, mis on neli korda enam kui 1999. a. Ajaleht Guardian viitas 16. oktoobril president Donald Trumpi kavatsusele kuulutada opioidide väärkasutamise epideemia riiklikuks hädaolukorraks.

Briti meditsiiniajakirjas British Medical Journal (BMJ) on värskelt avaldatud kaks artiklit, mis analüüsivad kirjeldatud nähtuse põhjuseid. Eelmise sajandi viimastel kümnenditel kasvas USA-s oluliselt opioidide ordineerimine mittevähivaluga haigetele. Selle põhjuseks peetakse ühest küljest farmaatsiakompaniide lobitööd kinnitamaks, et opioidide kasutamine ei tekita sõltuvust. Teisest küljest levis samast ajast arusaam, et valu puudumine on üks viiest elutegevuse näitajast (lisaks kehatemperatuurile, pulsi- ja hingamissagedusele ning arteriaalsele vererõhule). Valu intensiivset ravi hakati pidama haige rahulolu ja ravikvaliteedi näitajaks.

Tulemuseks oli see, et kirurgid hakkasid ka ambulatoorsete operatsioonide järgselt haigetele ordineerima küllaltki suurtes doosides opioide (kuni 90 MME – morfiini ekvivalenti milligrammides ehk poole enam, kui on üledoosi risk). Valuravispetsialistid ordineerisid laialdaselt opioide spondülogeensetele ning artroosi ja peavaluga haigetele. Vähem tähelepanu pöörati teistele valuravi võimalustele.

Hinnanguliselt on praegu USA-s üks kuueteistkümnest opereeritud haigest opioidisõltlane ning 70–80% väljakirjutatud opioididest jäävad algse näidustuse kohaselt kasutamata ja neid kasutavad patsiendid või teised isikud valedel eesmärkidel soovimatute tulemustega.

USA spetsialistid peavad opioidide väärkasutamisega seonduvat enese põhjustatud haavaks tervishoiusüsteemis. See peaks olema ka hoiatav näide arstidele kogu maailmas.

Refereeritud

Makary MA, Overton HN, Wang P. Overprescribing is major contributor to opioid crisis. BMJ 2017;359:j4792.

Godlee F. What we must learn from US opioid epidemic. BMJ 2017;359:j4828.