Uudised – november 2022

Optimaalse pikkusega uni on oluline kardiovaskulaarset tervist hoidev ja edendav tegur

Ameerika südameassotsiatsioon (American Heart Association, AHA) esitas 2010. aastal soovitused kardiovaskulaarse tervise hoidmiseks ja edendamiseks, tuues esile seitse olulisemat tegurit (Life’s Essential 7): tervislik toitumine, piisav füüsiline aktiivsus, suitsetamisest hoidumine, optimaalne kehakaal (kehamassiindeks, KMI), normipärane vere lipiidisisaldus, normipärane vere glükoositase, normipärased vererõhuväärtused.

Viimastel aastatel on uuringud selgitanud une olulist osa kardiovaskulaarse süsteemi, ainevahetuse ja immuunsüsteemi normaalses toimimises, samuti vaimse tervise hoidmises. AHA ekspertide kogu esitas 2022. aasta suvel Life’s Eessential 7 täiendatud ja täpsustatud versiooni Life’s Essential 8, kuhu oli kaheksanda kardiovaskulaarse tervise hoidmise tegurina lisatud soovitus täiskasvanutel magada ööpäevas 7–9 tundi (1). Täpsustati veel mitmeid teisi soovitusi: suitsetamisest hoidumisel mitte tarbida ka e-sigarette või muid veipimiseks kasutatavaid vahendeid; vere lipiidisisaldust hinnata mitte ainult üldkolesterooli, vaid eelkõige HDL-kolesterooli sisalduse järgi; vere glükoositaseme hindamisel otsustada HbA1c sisalduse järgi. Vererõhu optimaalseks väärtuseks soovitas ekspertkogu väärtust 120/80 mm Hg, nagu see oli eelnevates soovitustes; süstoolne vererõhk 130–139 mm Hg viitab juba 1. staadiumi hüpertensioonile.

Rakendades Life’s Essential 8 skoori (punktid 100–0), hinnati kardiovaskulaarset tervist 23 409 USA elanikul (vanuses 2–79 a), kel polnud diagnoositud kardiovaskulaarseid haigusi (2). Ainult 0,45%-l vaatlusalustest leiti skoor 100, hea kardiovaskulaarne tervis (skoor 80–100) oli 19,6%-l, mõõdukas (skoor 79–50) 62,5%-l ning halb tervis (skoor alla 50) 17,9%-l uuritutest. Keskmine skoor naistel oli 67 ja meestel 62,5. Halvemini järgisid USA elanikud tervisliku toitumise, füüsilise aktiivsuse ja kehakaalu (KMI ) soovitusi. Mõistetavalt oli vanemaealiste skoor halvem.

Refereeritud

  1. Lloyd-Jones DM, Allen NB, Anderson CAM et al. Life’s Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association’s Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 2022;146:e18–e43.
  2. Lloyd-Jones DM, Ning H, Labarthe D et al. Status of cardiovascular health in US adults and children using the American Heart Association’s New “Life’s Essential 8” Metrics: Prevalence Estimates From the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 2013 Through 2018. Circulation 2022;146:822–35.