Uudised – jaanuar 2024

Oseltamiviir ei leevenda gripi kulgu ega vähenda hospitaliseerimisvajadust

Oseltamiviir (Tamiflu) on suukaudne viirusevastane ravim – neuraminidaasi inhibiitor. Seda soovitatakse hakata kasutama gripi korral, alustades raviga 1–2 päeva jooksul pärast esimeste sümptomite ilmnemist annuses 75 mg kahel korral päevas 5 päeva vältel. Kliiniliste uuringute põhjal leevendab oseltamiviir gripi sümptomeid ning hoiab ära tüsistusi ja haiglaravi vajadust.

Praegu on enamikus ravijuhendites soovitatud ravimit kasutada gripi ambulatoorses ravis ja seda on välja kirjutatud miljonites doosides. Erinevates ülevaateartiklites on esitatud vastakaid seisukohti oseltamiviiri tõhususe kohta gripi tüsistuste ja gripi tõttu hospitaliseerimise ärahoidmisel.

Kanada Montreali McGilli ülikoolis läbiviidud kirjanduse metaanalüüsil selgus, et soovitatud skeemi kohane ambulatoorne ravi oseltamiviiriga ei vähenda gripihaigete esimese hospitaliseerimise vajadust võrreldes platseebo või standardsete ravivõtetega.

Uurijad analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides ja kliiniliste uuringute andmebaasides avaldatud 2352 uuringu andmeid. Edasiseks analüüsiks valiti 15 sobilikku publikatsiooni 6166 gripihaige andmetega, patsientidest 54,7% said raviks oseltamiviiri. Oseltamiviiriga ravitute hulgas ei olnud hospitaliseerimise vajadus üldiselt väiksem (suhteline risk RR 0,79), samuti mitte üle 65aastaste patsientide (RR 1,01) ega riskirühma patsientide (RR 0,65) hulgas. Küll aga esines oseltamiviiriga ravitutel sagedamini iiveldust (RR 1,43), oksendamist (RR 1,83), kuid mitte tõsiseid tüsistusi (RR 0,71).

Refereeritud

Hanula R, Bortolussi-Courval E, Mendel A, et al. Evaluation of oseltamivir used to prevent hospitalization in outpatients with influenza: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2024;184:18–27.