Uudised – oktoober 2021

Osteoporoosiravim alendronaat vähendab 2. tüüpi diabeeti haigestumise riski

Diabeedihaigetel kujuneb tihti osteoporoos. Taanis Aalborgi ülikoolis tehtud vaatlusuuringus vaadeldi osteoporoosiravimi alendronaadi kasutamise seoseid haigestumisega 2. tüüpi diabeeti.

Uurijad analüüsisid riikliku meditsiiniandmebaasi alusel aastatel 2008–2018 diagnoositud 2. tüüpi diabeediga 163 588 inimese andmeid ja võrdlesid neid 490 764 inimesest koosneva vanuselise ja soolise koosseisu poolest sarnase kontrollrühmaga, kes ei põdenud diabeeti. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 67 aastat, 45% olid naised. Osteoporoosiga patsientidele manustati alendronaati (sisaldab 70 mg alendroonhapet ja 140 μg vitamiini D3) 1 tablett korraga 1 kord nädalas.

Andmete analüüsil ilmnes, et alendronaadiga ravitud grupi patsientidel oli keskmiselt 36% võrra väiksem 2. tüüpi diabeedi kujunemise risk võrreldes seda ravimit mitte kasutanud isikutega. Riski suurus sõltus alendronaadi kasutamise kestusest: 8 aastat alendronaati kasutanud patsientidel oli 2. tüüpi diabeedi risk 53% võrra väiksem.

Ei ole selge, millise mehhanismiga võib alendronaat mõjutada glükoosi metabolismi ja 2. tüüpi diabeedi riski. Vajalikud on edasised uuringud.

Uuringu tulemused kanti ette Euroopa diabeediuuringute assotsiatsiooni konverentsil septembris 2021 ja avaldatakse ajakirjas Diabetologia

Refereeritud

Lennon A. Common osteoporosis drug may cut risk of type 2 diabetes by 36%. Medical News Today 2021

https://www.medicalnewstoday.com/articles/common-osteoporosis-drug-may-cut-risk-of-type-2-diabetes-by-36#:~:text=Researchers%20investigated%20how%20a%20common,did%20not%20take%20the%20drug.