Uudised – august 2020

Paljudel haigetel jäävad vaevused püsima pärast COVID-19 ägedast faasist paranemist

Rohkelt on publikatsioone COVID-19 kliinilisest pildist ning prognoosist haiguse ägedas faasis. Senini on vähe andmeid võimalikest jääknähtudest pärast haiguse ägeda faasi möödumist.

Rooma Agostino Gemelli ülikooli polikliiniku uurijad jälgisid 143 patsiendi kliinilist haiguse kulgu 60 päeva vältel alates COVID-19 esimeste sümptomite ilmnemisest. Haiguse ägedas faasis diagnoositi neist 72,7%-l interstitsiaalne pneumoonia, nad kõik hospitaliseeriti, 15%-le patsiendile rakendati mitteinvasiivset kopsude ventilatsiooni, 5%-le invasiivset ventilatsiooni. Haigete keskmine vanus oli 56,5 eluaastat, 37% olid naised, keskmine haiglas viibimise kestus oli 13,5 päeva. Haiguse ägedas faasis olid peamisteks sümptomiteks palavik, köha, düspnoe, tugev väsimus, lõhna- ja maitsetundlikkuse häired.

Kahe kuu möödudes esmaste haigustunnuste ilmumisest olid kõik haiged koju lubatud, palavikuvabad, ägedatest haigusnähtudest paranenuks tunnistatud. Täielikult vaevusteta oli 12,6% patsientidest, 87,4%-l neist püsisid mitmesugused vaevused, mis 41% vaatlusaluste hinnangul halvendasid nende elukvaliteeti. Peamisteks vaevusteks esitasid vaatlusalused väsimust (53,1%), düspnoed (43,4%), lihase- ja liigesevalu (27,3%), valu rinnus (21,7%), köha (15%), anosmiat (15%). Kolmandikul uuritutest esines 1–2 häirivat vaevust, 55%-l aga püsis 3 või enam tervisehäiret.

Autorite hinnangul viitavad esitatud esialgsed tulemused sellele, et COVID-19 on tõsine, pikaaegselt tervist mõjutav haigus.

Refereeritud

Carfi A, Bernabei R, Landi F, et al. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA 2020;324:603–5.