Uudised – aprill 2022

Paxlovid leevendab haiguse kulgu suure riskiga COVID-19 patsientidel

Ravim Paxlovid koosneb kahest SARS-CoV-2 viiruse vastasest ainest: 300 mg nirmatrelviiri ja 100 mg ratonaviiri. Ravimit manustatakse suu kaudu. Ravimi 3. faasi juhuslikustatud kliinilisel uuringul selgitati ravimi toimet COVID-19 kulule haigussümptomitega mittevaktsineeritud ambulatoorsel ravil olevatel patsientidel (1). Tulemusnäitajana arvestati patsientide hospitaliseerimise vajadust haigestumise esimese 28 päeva jooksul. Paxlovidiga ravitute gruppi kuulus 1120, platseebogruppi 1126 patsienti, kellel määrati sümptomite tekke esimese kolme päeva pärast 5 päeva vältel iga 12 tunni järel kas Paxlovidi või platseebot. Paxlovidiga ravitutel oli haiguse progresseerumise risk ja hospitaliseerimise vajaduse risk 89% võrra väiksem kui platseebogrupi patsientidel. Paxlovidiga ravitute hulgas surmajuhte ei esinenud, platseebogrupis suri 13 patsienti. Ravimi talutavus oli hea, olulisi kõrvaltoimeid võrreldes platseeboga ei esinenud. 22. aprillil 2022 tehtud avalduses annab WHO tugeva soovituse kasutada Paxlovidi COVID-19 algselt kergema raskusastmega, kuid haiguse suure progresseerumise riskiga patsientide raviks (2). WHO hinnangul tuleks Paxlovidi eelistada ravile remdesiviiri, molnupiraviiri või monoklonaalsete antikehadega. Ei ole piisavalt andmeid Paxlovidi mõjususe kohta COVID-19 rasket vormi põdevate patsientide ravis. Euroopa ravimiamet on andnud soovituse Paxlovidi kasutamiseks COVID-19 patsientide ambulatoorseks raviks. Eesti osaleb Paxlovidi soetamiseks Euroopa Liidu ühishankes, taotledes soodsamat ostuhinda. Esialgsetel andmetel on Paxlovidi ravikuuri maksumus 700–750 eurot. Läbirääkimised Paxlovidi Euroopa Liidu ühishanke osas edenevad visalt, kuna tootjafirma Pfizer eelistaks sõlmida ostulepingud iga riigiga eraldi. Eesti on jäänud kindlaks otsusele osaleda ühishankes.

Refereeritud

  1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 2022;386:1397–408.
  2. WHO ‘strongly recommends’ Pfizer’s COVID pill. Medicalxpress 2022, https://medicalxpress.com/news/2022-04-strongly-antiviral-drug-patients-non-severe.html