Uudised – oktoober 2016

Periodontiit on aterosklerootiliste kardiovaskulaarsüsteemi haiguste riski näitaja

Periodontiit on kompleksne krooniline hambakõrvalkoepõletik, mida põhjustab organismi ebanormaalne reaktsioon suuõõne bakterite vastu ning mida võimendavad ebatervislikud eluviisid ja süsteemsed haigused. Ravita võib infektsioon kesta aastaid ja progresseerudes põhjustada hammaste väljalangemist. Periodontiiti on seostatud südame pärgarterite haiguse, stenokardia, müokardiinfarkti ning tserebrovaskulaarsete ja perifeersete arterite haiguste kujunemisega. Põhjuseks on see, et põletikuline seisund võib kahjustada endoteeli funktsiooni ja aidata kaasa ateroskleroosi tekkele.

Eelnevad epidemioloogilised uuringud viitavad sellele, et periodontiidiga patsientidel esineb rohkem aterosklerootilisi haigusi ja nendega seotud surmajuhtumeid, eriti just alla 65aastaste meeste seas, kuid uuringurühmad pole olnud piisavalt suured üldistuste tegemiseks.

Madalmaades korraldati uuring periodontiidi ja aterosklerootiliste kardiovaskulaarsüsteemi haiguste seose väljaselgitamiseks. Andmed koguti digihaiguslugudest 60 174 patsiendi kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 1998 kuni 31. detsembrini 2013, kaasati üle 35aastased patsiendid. Aterosklerootiliste haiguste hulka arvati tserebrovaskulaarsed haigused, stenokardia ja müokardiinfarkt. Kohorti kuulus 9730 periodontiidiga patsienti (16,2%) ja 50 444 periodontiiti mittepõdevat inimest (83,8%). Periodontiidiga patsientidest 455 (4,7%) põdes mõnda aterosklerootilist haigust ja periodontiiti mittepõdevate inimeste rühmas esines 962 inimesel (1,9%) aterosklerootilisi haigusi.

Andmete statistilisel analüüsil leiti, et periodontiidi põdemisega kaasneb aterosklerootiliste haiguste tekke oluliselt suurem tõenäosus (suhteline risk 2,52) ning pärast kohandamist teiste riskitegurite (meessugu, vanus, suitsetamine, diabeet, hüpertensioon, hüperkolesteroleemia) suhtes püsis periodontiidi statistiline olulisus (suhteline risk 1,59). Võrreldes hüpertensiooni, hüperkolesteroleemia ja suitsetamisega on see risk oluliselt väiksem.

Uuringu kohaselt esineb periodontiidiga patsientidel oluliselt sagedamini aterosklerootilisi kardiovaskulaarsüsteemi haigusi võrreldes periodontiiti mittepõdevate inimestega, seega saab järeldada, et periodontiit on aterosklerootiliste haiguste riskitegur.

 

Refereeritud

Beukers N, Heijden G, Wijk A, Loos B. Periodontitis is an independent risk indicator for atherosclerotic cardiovascular diseases among 60 174 participants in a large dental school in the Netherlands. J Epidemiol Community Health 2016. DOI:10.1136/jech-2015-206745.