Uudised – september 2019

Perioperatiivne asümptomaatiline insult mittekardiaalsete operatsioonide järgselt

Aju MRT-uuringul leitakse paljudel, enamasti eakamatel inimestel, ajus piirdunud hüpertensiivseid koldeid, mispuhul ei ole ajukahjustusele viitavaid sümptomeid. Tänapäevaste arusaamade kohaselt on need isheemilise geneesiga ja nende olemasolu viitab läbi põetud asümptomaatilisele, teise nimega vaiksele ajuinfarktile (ingl silent stroke). Ehkki need kolded kujunevad asümptomaatilistena, seostatakse neid hilisemate kognitiivsete häirete ja vaskulaarse dementsuse kujunemisega.

9 riigi 12 keskuse osavõtul korraldatud ja aastatel 2014–2017 läbi viidud uuringus UL NeuroVISION olid vaatluse all 1114 üle 65 aasta vanust patsienti, kel tehti plaaniline ortopeediline või üldkirurgiline operatsioon 59%-l üld- ja 40%-l spinaalanesteesias. Operatsioonieelselt tehti neile aju MRT-uuring ja testiti kognitiivset võimekust Montreal Cognitive Assessment (MoCA) küsimustiku põhjal. Aasta möödudes korrati aju MRT-uuringut ning hinnati kognitiivset võimekust MoCA alusel.

Operatsioonijärgsel aju MRT-uuringul oli 7%-l vaatlusalustest, s.o igal neljateistkümnendal patsiendil MRT leiu põhjal ajus jälgimisperioodi vältel kujunenud “vaikse” insuldi tunnused. Operatsioonijärgsel kognitiivse võimekuse uuringul leiti 42%-l insuldi tunnustega patsientidest MoCA skaala alusel kognitiivse võimekuse langus vähemalt 2 punkti võrra varasemaga võrreldes. Neil patsientidel, kel MRT leid ajukahjustusele ei viidanud, oli kognitiivne võimekus langenud vaid 14%-l. Seega ilmnes asümptomaatilise insuldi tunnustega patsientidel kahekordne kognitiivse võimekuse languse risk.

Vajalikud on edasised uuringud selgitamaks preoperatiivses perioodis asümptomaatiliste aju isheemiliste kollete kujunemise patogeneesi, et leida võimalusi nende ärahoidmiseks.

 

Refereeritud

The Neuro VISION investigators. Perioperative covert stroke in patients undergoing non-cardiac surgery (NeuroVISION): a prospective cohort study. Lancet 2019;394:1022–9.