Uudised – detsember 2019

Perioperatiivse antikoagulantravi taktika kodade fibrillatsiooniga patsientidel

Antikoagulantravi suukaudsete otseste trombiiniinhibiitoritega on laialdaselt kasutusel. Hinnanguliselt iga kuues antikoagulantravi kasutaja vajab plaanilist kirurgilist sekkumist. Kirjanduses ei ole ühtseid arusaamu sellest, millal tuleks enne protseduuri/operatsiooni ravi antikoagulantidega katkestada ja millal on ohutu sellega pärast protseduuri uuesti alustada, kas on vajalik enne kirurgilist sekkumist teha sildamine hepariiniga, kas on enne operatsiooni vaja hinnata vere hüübimissüsteemi seisundit. Vähe on sellealaseid prospektiivseid uuringuid.

Rahvusvahelises 23 Kanada, USA ja Euroopa keskuse osavõtul aastatel 2014–2018 tehtud prospektiivses uuringus PAUS vaadeldi kokkulepitud perioperatiivse antikoagulantravi taktika mõju operatsioonijärgse verdumise ja trombembooliliste tüsistuste kujunemisele 30 operatsioonijärgse päeva vältel. 3007 kodade fibrillatsiooniga patsiendil, keda pikemat aega oli ravitud apiksabaami, dabigatraani või rivaroksabaaniga, katkestati ravi 1 päev enne kavandatavat kirurgilist sekkumist ning kui oli ette näha suurema kirurgilise traumaga operatsioon, siis 2 päeva enne operatsiooni. Antikoagulantraviga alustati uuesti vähese traumaga protseduuri/operatsiooni järgselt 2. operatsioonijärgsel päeval, suure traumaga 3. päeval. Sildamist ega hüübimissüsteemi uuringuid ei tehtud.

Vaadeldud operatsioonijärgsel perioodil registreeriti vähese operatsioonitraumaga haigete grupis tõsiseid verdumisi vähem kui 2%-l patsientidest, sõltumata sellest, millist antikoagulanti nad kasutasid. Suure operatsioonitraumaga haigete grupis oli verdumisi ligi 3%-l patsientidest, keda raviti apisabaani või rivaroksabaaniga, dabigatraaniga ravitutel aga alla 2%. Trombemboolilisi tüsistusi esines alla 1% kõigist juhtudest, sõltumata kirurgilise sekkumise raskusest ja kasutatud antikoagulandist.

Autorite hinnangul on rakendatud perioperatiivse antikoagulantravi taktika piisavalt mõjus operatsioonijärgse verdumise ja trombembooliliste tüsistuste ennetuseks. Kindlasti on vajalikud sellealased edasised uuringud.

Refereeritud

Douketis JD, Spyropoulos AC, Duncan J et al. Perioperative management of patients with atrial fibrillation receiving a direct oral anticoagulant. JAMA Intern Med 2019, doi: 10.1001/jamainternmed.2019.2431.