Uudised – jaanuar 2020

Pidevalt prootonpumba inhibiitoreid kasutavatel patsientidel on suurem oht haigestuda viiruslikku gastroenteriiti

Prantsusmaal tehtud uuringus vaadeldi võrdlevalt pidevalt prootonpumba inhibiitoreid (PPI) kasutavate patsientide ja neid ravimeid mitte kasutavate isikute haigestumist viiruslikku gastroenteriiti talveperioodil, mil haigestumus sellesse nakkusse on suurim.

Riikliku ravimite andmebaasi alusel valiti üle riigi 233 596 patsienti, kes olid hakanud kasutama prootonpumba inhibiitoreid vähemalt 1 kuu enne viirusliku gastroenteriidi puhangut aastatel 2015 ja 2016, ning 626 887 isikut, kes demograafiliste tunnuste järgi olid analoogsed ravigrupi patsientidega, kuid prootonpumba inhibiitoreid ei kasutanud. Gastroenteriiti haigestumise kõrgperioodil haigestus sellesse 1,3% prootonpumba inhibiitoreid kasutanud patsientidest ning 0,7% kontrollgrupi isikutest. Suurim risk võrreldes kontrollgupi isikutega haigestuda gastroenteriiti oli 65–74 aasta vanustel PPI-d kasutavatel patsientidel (riskisuhe 1,98) ja väiksem risk haigestuda 45–64 aasta vanustel PPI kasutajatel (riskisuhe 1,66). Keskmiselt, kõiki eagruppe arvesse võttes, oli risk haigestuda gastroenteriiti PPI-d kasutavatel patsientidel 1,8 korda suurem võrreldes kontrollgrupi isikutega.

Autorid soovitavad PPI-d ordineerida kindlalt kaalutletud näidustustel, arvestades nende ravimite kasutamisega kaasnevat seedetrakti nakkustesse haigestumise ohtu. Eriti on ohustatud PPI-d kasutavad vanemaealised patsiendid.

Refereeritud

Vilcu A-M, Sabatte L, Blanchon T et al. Association between acute gastroenteritis and continuous use of proton pump inhibitors during winter periods of highest circulation of enteric viruses. JAMA Network 2019;2:e1016205.