Uudised – jaanuar 2020

Pikaajaline antikoliinergilise toimega ravimite kasutamine suurendab dementsuse kujunemise riski

Antikoliinergilise toimega on mitmed antihistamiinikumid, antidepressandid, antipsühhootikumid, paljud ravimid, mida kasutatakse seedetrakti ja kusepõie tegevuse häirete korral. Seda tüüpi ravimite kõrvaltoimena on täheldatud uimasuse ja mäluhäirete kujunemist. Vähe on andmeid nende ravimite seosest dementsuse kujunemisega.

Ühendkuningriigi mitme ülikooli koostöös uuriti retrospektiivselt esmatasandi arstiabi andmebaaside alusel dementsuse kujunemise riski seoses antikoliinergiliste ravimite kasutamisega 1–11 aasta vältel. Vaatluse all olid 284 343 patsienti vanuses 55 eluaastat ja enam, neist 63% olid naised. Uuritutest 58 769 patsiendil oli diagnoositud dementsus, 225 574 patsienti moodustasid kontrollgrupi. Hinnati 56 antikoliinergilise toimega ravimi pikaajalise ja suures hulgas (üle 90 standardiseeritud päevadoosi) kasutamise mõju dementsuse kujunemise riskile võrreldes patsientidega, kes neid ravimeid ei kasutanud.

Ilmnes, et kõikide uuritud antikoliinergiliste ravimite kasutamisel suureneb dementsuse kujunemise risk, mille suurus sõltub kasutatud ravimite hulgast ja kasutamise kestusest. Märkimisväärne dementsuse riski kasv registreeriti kõigi vaadeldud antikoliinergilise toimega ravimite rühmade kasutamisel üle 1095 päevadoosi.

Autorite hinnangul tuleb dementsuse riski silmas pidades ordineerida kesk- ja vanemaealistele patsientidele antikoliinergilise toimega ravimeid pikaaegseks kasutamiseks ettevaatlikult.

Refereeritud

Coupland CAC, Hill T, Dening T, Morriss R, Moore M, Hippisley-Cox J. Anticholinergic drug exposure and the risk of dementia: a nested case-control study. JAMA Intern Med 2019;179:1084–93.