Uudised – detsember 2018

Põletikuline soolehaigus ja risk haigestuda Parkinsoni tõppe

Soole-aju telje teooria kohaselt mõjutavad häired soole mikribioomi koostises ka närvisüsteemi funktsioneerimist. Põletikulise soolehaiguse (haavandiline koliit ja Crohni tõbi) korral on häiritud organismi immuunvastus soole mikrobioomile ning häirub ka soole barjäär. On esitatud teooria, et põletikuline soolehaigus (PSH) võib olla üheks lüliks Parkinsoni tõve ja multisüsteemse atroofia patogeneesis. Epidemioloogilised uuringud selle teooria kinnituseks puuduvad.

Taanis tehtud kohortuuringus analüüsiti 1977.–2014. aastal 76 477 põletikulise soolehaiguse diagnoosiga isiku andmeid Parkinsoni tõve ja multisüsteemse atroofia esinemise osas võrreldes nende isikute andmetega, kel PSH diagnoosi ei olnud. Kogu vaadeldud kohort oli 8,9 miljonit. Ilmnes, et PSH diagnoosiga isikutel oli 29% võrra suurem risk haigestuda Parkinsoni haigusse kui neil, kel PSH ei olnud diagnoositud. Sagedamini ilmnes Parkinsoni tõbi haavandilise koliidiga haigetel. Multisüsteemse atroofia diagnoosiga isikuid oli valimis vähe ja statistiliselt olulist seost PSH-ga neil ei ilmnenud.

Uuringus ilmneb kindel seos PSH ja Parkinsoni tõppe haigestumise vahel. Võimalik, et teatud juhtudel eelneb PSH Parkinsoni tõve sümptomite arengule. Siit tuleneb soovitus jälgida PSH-haigeid ka Parkinsoni tõve ilmingute kujunemise suhtes, et alustada varakult raviga.

 

Refereeritud

Villumsen M, Aznar S, Pakkenberg B, Jess T, Brudek T. Inflammatory bowel disease increases the risk of Parkinson’s disease: a Danish nationwide cohort study 1977-2014. Gut 2019;68:18–24.