Uudised – detsember 2021

Pool tundi päevas päikese käes viibimist vähendab hulgiskleroosi haigestumise riski poole võrra

Hulgiskleroos, ladina keeles sclerosis multiplex (SM), on levinud närvihaigus, mida põeb hinnanguliselt 2,5 miljonit inimest maailmas. Enamasti haigestuvad 20–50aastased täiskasvanud, kuid kuni 10%-l juhtudest haigestutakse ka nooremas eas – enne 18. eluaastat. Täiskasvanueas haigestumist soodustavad geneetiline eelsoodumus, aga ka vähene viibimine päikese käes, vähene eksponeeritus ultraviolettkiirgusele ning vähene D-vitamiini sisaldus organismis. Laste ja noorukite SM-i haigestumist soodustavate tegurite kohta on vähe andmeid.

USAs tehtud uuringus vaadeldi enne 18. eluaastat SM-i haigestumise seost ruumist väljas ja päikese käes veedetud aja pikkkusega. Uurimisalused, kokku 330 SM-i haiget, valiti riigi 19 lastehaigla patsientide hulgast, kelle kohta koguti andmeid nende tavapärasest viibimisest väljapool siseruume ning päikesekiirguse aktiivsuse kohta neis paigus vaatlusaluste väljas viibimise ajal. Kontrollrühma moodustasid 530 samades piirkondades elavat sama soolise ja vanuselise jaotusega tervet last ja noorukit.

Andmete analüüsil ilmnes, et vaatlusalustel, kes viibisid väljaspool siseruume 1–2 tunni vältel päevas, oli SM-i haigestumise risk 81% võrra väiksem. Haigestumise risk seostus päikesekiirguse aktiivsuse ja ekspositsiooniaja pikkusega – Florida vaatlusalustel oli haigestumise risk 21% võrra väiksem kui New Yorgis elavatel lastel. Suviti 30 minuti kuni tunni vältel päevas päikese käes viibinud vaatlusalustel oli SM-i risk 50% võrra väiksem võrreldes enamasti siseruumides viibinutega. Eriti oluliselt vähenes SM-i risk neil, kes esimesel eluaastal said väljas viibida mitu tundi päevas.

Uuring avaldati USA neuroloogia assotsiatsiooni ajakirjas Neurology ja autorid on töö järeldused formuleerinud tingivas kõneviisis: kui uuringu tulemused osutavad põhjuslikule seosele, on suvel päikese käes viibimine tugev kaitse SM-i haigestumise eest, samuti elamine päikeserikastes piirkondades.

Refereeritud

Sebastian P, Cherbuin N, Barcellos LF et al. Association Between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology 2021, 10.1212/WNL.0000000000013045.