Uudised – veebruar 2019

Pregabaliini väärkasutamine levib kogu maailmas

Pregabaliin (tuntud ravimpreparaadina Lyrica) on kesknärvisüsteemi pärssiv aine, mida kasutatakse epilepsia, aga ka fibromüalgia ja kroonilise neuropaatilise valu korral. Pregabaliini ordineeritakse viimastel aastatel järjest sagedamini kogu maailmas. Ravimi kõrvaltoimetena kirjeldatakse väsimust, uimasust, pearinglust ja ataksiat. Koostoimes bensodiasepiinidega, opioididega või alkoholiga kutsub pregabaliin esile eufooria, sõltuvalt kasutatud doosidest võivad kujuneda teadvusehäired. Pregabaliini vääral kasutamisel on kirjeldatud füüsilise sõltuvuse kujunemist ning suitsidaalsuse tõusu.

Austraalias analüüsis Sydney ülikooli uurimisgrupp pregabaliini väljakirjutamist ja pregabaliini väärkasutamisega seotud tervisehäirete esinemist Victoria osariigi andmetel aastatel 2012–2017. Vaatlusperioodi vältel sagenes pregabaliini väljakirjutamine arstide poolt 10 korda. Kui aastal 2012 registreeriti pregabaliini väärkasutamisest tingitud tervisehäireid 0,28 juhtu 100 000 elaniku kohta, siis aastal 2017 oli see suhe 3,32/100 000. Kõige enam – 67%-l juhtudest – olid tervisehäired tingitud pregabaliini koostoimest sedatiivumitega: neist bensodiasepiinidega 36,6%-l, opioididega 21%-l juhtudest. Suitsiidi eesmärgil oli pregebaliini kasutatud koostoimes alkoholi või sedatiivumitega 39,3%-l kõigist väärkasutamise juhtudest. Juhuslikult võetud ravimi üledoosist esines tervisehäireid ligi 7%-l kõigist väärkasutamise juhtudest. Pregabaliini väärkasutamist registreeriti kõige sagedamini vanuserühmas 30–49 eluaastat, meeste ja naiste seas võrdselt. Sealjuures ei olnud 49%-l väärkasutamise juhtudest pregabaliini ordineermine tagantjärele hinnates küllaldaselt näidustatud.

Pregabaliini väärkasutamise ennetuseks ei tohiks ravimit ilma patsienti võimalikest ohtudest teavitamata ordineerida isikutele, kes samaaegselt kasutavad bensodiasepiine ja opioide või kel on probleeme alkoholi liigtarbimisega. Ettevaatusega tuleks pregabaliini ordineerida isikutele, kel on tõsised depressiivsed häired, kel on kõrgenenud suitsidaalsus. Tõendatud on pregabaliini mõningane valuvaigistav toime kroonilise neuropaatilise valu korral. Mitteneuropaatilise kroonilise valu, näiteks nimmevalu korral pregabaliini valuvaigistava toime kohta tõenduspõhiseid andmeid ei ole.

Refereeritud

Crossin R, Scott D, Arunogiri S, Smith K, Dietze PM, Lubman DI. Pregabalin misuse-related ambulance attendances in Victoria, 2012-2017: characteristics of patients and attendances. Med J Aust 2019;210:75–9.